Industri Energi sine nettsider

Informasjon relatert til vår virksomhet i Russland

For det første støtter Archer fullt ut Ukrainas folk når de søker å forsvare sin frihet og bestemme sin egen fremtid som nasjon, og vi er veldig triste og påvirket av tap av uskyldige liv. Denne krigen må stoppe.

Dag Skindlo

Etter den russiske invasjonen av Ukraina har Archer vært i dialog med den norske regjeringen og våre kunder Sakhalin Energy (Shell) og ExxonNeftegas knyttet til vår virksomhet i Russland. Dette er et ekstremt komplekst problem der vi har kontraktsforpliktelser til å levere verktøy og tjenester, og dette er ikke nødvendigvis sanksjonerte aktiviteter.

Vi har imidlertid informert begge kundene om at selv om vi evaluerer situasjonen, kan vi ikke levere utstyr til driften. Videre har vi denne uken blitt kontaktet av to av våre store kunder, for fremtidige jobber i Russland. Vi har så langt avslått videre arbeid i Russland gitt situasjonen i Ukraina og den pågående krigen.

Vi vil fortsette å kommunisere med våre kunder om våre forpliktelser og søke ytterligere råd fra norske myndigheter etter hvert som situasjonen fortsetter å utvikle seg.

(innlegget er hentet fra Yammer)