Industri Energi sine nettsider

Informasjon om Korona viruset

Hei folkens som dere sikkert har fått med dere i media i det siste så har det vert ett pågående utbrudd av luftveisinfeksjoner Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019

Sykdommen smitter mellom mennesker og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre kinesiske områder og andre land

Det nye viruset kalles koronavirus (coronavirus) covid-19 og kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Folkehelseinstituttet råder nordmenn til ikke å reise til Hubei-provinsen (herunder Wuhan by) grunnet utbredt smittespredning i denne provinsen. Formålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn smittes av koronaviruset (coronaviruset) og tar dette med seg hjem til Norge.

Videre fraråder norske myndigheter ved Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til fastlands-Kina på grunn av effekten spredningen av koronaviruset har på samfunnet i Kina generelt. Situasjonen vurderes fortløpende.

Folkehelseinstituttet sier at hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen eller legevakta og fortelle om din reise og dine symptomer.

UD ber personer som kommer hjem fra Hubei-provinsen (med Wuhan by) i Kina, være særlig årvåkne og gjerne redusere sosial omgang de 14 første dagene etter hjemkomst.

På UK sektor så gikk noen operatør selskaper ut og sa at alle som returnerte fra Hubei probinsen ikke fikk reise offshore i 14 dager etter det kom tilbake til landet og måte holde seg hjemme og i karantene. Det ble også laget lignende restriksjoner for alle som hadde hoste eller feber som nylig hadde vert på reise i land i Asia som inkluderte Kina Thailand Japan Korea Singapore og Malaysia.

Archer har satt følgende retningslinjer til grunn ut fra dagens situasjon:  

Alle forretnings reiser til Kina, eller til områder med pågående smitte spreding, skal vurderes ut fra smitte risiko. Reise vurderinger skal drøftes med leder og  foretas ut fra reiseråd gitt av myndigheter i hjemlandet, samt reiseråd gitt av International SOS. Alle tjenestereiser til Kina skal konsulteres med EH HR Director og / eller CFO.

Områder med pågående smittespredning: Kina

  1. Dersom en har vært i område med pågående smittespredning av Coronavirus, og skal arbeide på kontor / verksted aller reise offshore de første 14 dagene etter å ha forlatt området, skal en søke råd fra lege, samt drøfte med nærmeste leder om hvordan en skal forholde seg.
  2. Dersom en har vært i områder med pågående smittespredning siste 21 dager, og opplever ett eller flere av følgende symptomer;  hoste, feber eller pustevansker, så ta kontakt med din lege på telefon for rådgivning og informer om reisehistorikk og symptomer.
  3. Dersom en planlegger møter med agenter eller andre som kommer fra områder med smittespredning,  skal det foretas en vurdering om møte skal utsettes.

Klubben oppfordrer alle medlemmer som skal ut på reise den nærmeste tiden om og bruke førevar prinisippet. Selv om at det største utbruddene foreløpig har vert i Asia, så er det også påvist smitte i Europa. Og en bør være veldig nøye med personlig hygiene som handvask osv. Les gjerne mer om forbyggende råd på denne linken