Industri Energi sine nettsider

Informasjon, lønnsoppgjør individuelt avlønnede Wireline.

God tirdag folkens, vi har den siste tiden jobbet med og få ferdigstilt lønnsforhandlingen for fjoråret for de av dere som er individuelt avlønnet. Det er ulike årsaker til at dette har dratt ut i tid, men det viktigeste er at vi nå har blitt ferdige med dette oppgjøret.

Vi kom i all hovedsak til enighet med bedriften i slutten av juni, men pga at det måtte gjennomføres noen utregninger samt undersøke nærmere på enkelte elementer, så har det tatt litt lenger tid før en kunne signere protokollen. Selve protokollen ble forøvrig signert sent i slutten av forrige uke. Av ulike grunner ble det ikke tid til å legge ut informasjon om dette da, det beklager vi.

Det vi ble enige med bedriften om for fjorårets lønnsoppgjør, er listet opp under. Som kanskje noen av dere kanskje husket så var rammen for lønnsoppgjøret 2018 satt til 2,8 %. Det blir naturligvis foretatt etterbetaling til de som har rett på det, da lønnsoppgjøret har virkning fra 01.06.2018.

  1. For gruppen Individuelt avlønnede offshore i Wireline gis et tillegg slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på årslønn inklusive feriepenger på kr 22.374.-
  2. kr 17.848.- legges på grunnlønn inklusive feriepenger. Sokkelkompensasjon tillegges kr 4.526.- inklusive feriepenger. Dette tilsvarer en økning i sokkelkompensasjon på kr 31.- Ny sokkelkompensasjon er kr 1.145.-
  3. Nattillegget økes med kr 4.- til kr 83,50.- (inklusive feriepenger). Dette er allerede innført per 01.06.18.
  4. Helligdagstillegget for bevegelige helligdager økes med kr 75.- til kr 1975.- (inklusive feriepenger). Dette er allerede innført per 01.06.18..
  5. De (2 stk) som per 30.05.2018 har en årslønn som er lavere enn høyeste lønn i lønnsmatrisen, løftes opp over matrisen med virkning fra 30.05.2018. Dette gjøres utenom rammen på 2,8 %. Ny årslønn per 31.5.18 inngår i grunnlaget for beregning av rammen.
  6. Økning på nattillegg og helligdagstillegg holdes utenfor rammen ved oppgjøret for 2018. Normalt vil dette være en del av rammen.
  7. Kostnadsberegning av elementer som inngår i rammen skal fremlegges for fagforeningen.

Når det gjelder natt tillegget, helligdag tillegget så ble dette oppjustert i sammenheng med lønnsoppgjøret for tariffert personell i fjor og er allerede på plass. Vi er også godt fornøyd med at vi fikk denne justeringen i tillegg til rammen på 2,8 %.

Lønnsavdelingen holder nå på med arbeidet med å legge inn nye lønnssatser på hver enkelt, samt oppjustering av ny sokkelkompensasjon. De er også i gang med å regner ut etterbetaling til hver enkelt. Tilbakemeldingene vi har fått foreløpig fra lønnsavdelingen er at de jobber med å få dette på plass i løpet av denne måneden. Det ligger da an til at en får denne lønnsjustering og etterbetalingen utbetalt i sammenheng med neste lønning 31.07.2019.

Avslutningsvis vil vi påpeke at dette lønnsoppgjøret egentlig skulle vert ferdigstilt for en god stund siden, og denne lønnsjusteringen vil dermed gjelde for de som var ansatte i bedriften pr 31.05.2018. For de av dere som er individuelt avlønnede, som ble ansatt etter 01.06.18 vil først få en lønnsjustering etter årets lokalforhandlinger er ferdigstilte. For de som er på tariff lønn som er sentralt forhandlet så arbeider også lønnsavdelingen med å legge inn de nye satsene, men vi vet ikke enda når dette blir ferdigstilt.

Med vennlig hilsen Klubbkontoret