Industri Energi sine nettsider

Informasjon fra bedriften

I forbindelse med den nye kontrakten med Equinor så arbeides det nå som dere er kjent med implementeringen av mer intigrerte operasjoner. Dette er  en tre stegs plan hvor det siste nivået blir beskrevet som IO-3.

For og oppfylle kravene til IO-3 vil vårt personell utføre noen arbeidsoppgaver som tidligere har blitt utført av service selskaper. I infoen under kan dere lese hva dette utgjør for de forskjellige stillingene offshore.

Toolpusher / Driller / Assistant Driller

Kommunikasjon

 • Kommunikasjon med retningsborer og dataoperatør vil nå skje over elektroniske plattformer:
 • Hands-free telefonløsning, Radio land/hav, Skype samarbeidsverktøy. Det vil i tillegg vises CCTV bilder i operasjonssenteret til serviceleverandører for økt forståelse og «nærhet» til operasjonen for personell som jobber på land.
 • Involvering av operasjonssenteret på land i prejobb/toolbox møter gjennom elektroniske plattformer (for eksempel Skype samarbeidsverktøy / hands-free telefonløsning).

Endringer:

 • Innfører service supervisor (1stk) som deltar i lederlaget på riggen. Stillingen koordinerer aktiviteter, logistikk, POB og resurser fra serviceleverandøren.
 • Retningsborer (2 stk.), MWD (2 stk.), dataoperatør (2stk) og 1 væskeingeniør (1stk) flyttes til land.
 • Kan være perioder med kun 1 stk. sementer om bord, men det vil alltid være 24/7 dekning under sementjobber.
 • Tool specialist/DAX (ny stilling) dag/natt innføres for å ta hånd om fysiske og praktiske oppgaver offshore (BHA håndtering, gassystem o.l. som tidligere har vært utført av stillinger som flyttes til land).

Derrickman / Assistant Derrickman

Kommunikasjon:

 • Kommunikasjon dataoperatør vil nå skje over elektroniske plattformer (Radioforbindelse til land).
 • Kommunikasjon med slamingeniør (12/7) i operasjonssenteret vil foregå over elektroniske plattformer (skype samarbeidsverktøy / Telefon / Radio).

Endringer:

 • Automatisk slam-måler installeres på riggen for kontinuerlig tetthetsmåling og frekvente reologimåleringer.
 • Manuelle tetthetsmålinger og reologimålinger vil gradvis fases ut for å frigjøre kapasitet.
 • 1 væskeingeniør (1stk) flyttes til land som medfører at et av skiftene vil ha støtte fra operasjonssenter på land.
 • På skiftet med slamingeniør på land, vil derrickman i kommunisere via elektroniske plattformer.
 • Sementer vil gå motsatt skift av slamingeniør offshore og begge er krysstrent til å assistere hverandre i de daglige oppgavene.
 • Operasjonssenteret på land vil ha tilgang til CCTV kamera over shakere for å se retur og trender i kaks.
 • Bistå med dagligdags drift av automatiske slam-måler (for eksempel bytte/rengjøre filter).

Roughneck
Kommunikasjon:

 • Kommunikasjon med slamingeniør (12/7) i operasjonssenteret vil foregå over radio / telefon.

Endringer:

 • Tool specialist (ny stilling) dag/natt innføres for å ta hånd om fysiske og praktiske oppgaver offshore (BHA håndtering, gassystem o.l. som tidligere har vært utført av stillinger som flyttes til land).

Crane operator / Deck personell

Endringer:

 • Færre serviceleverandører offshore.
 • Ved behov assistanse/bistand ved kranløft kontaktes Tool Specialist/DAX

Sement oppgaver for borekontraktør

Endringer:

 • Stillinger: kan være Derrick man eller Assistent driller eller andre
 • Flushing av liner
 • Lekasjetesting av liner
 • Trykktesting av BOP
 • Trykktesting av brønn
 • Trykktesting eller lekasjetesting av nedi hulls ventiler, plugger kompletterings komponenter etter instruksjoner fra MSP

MSP

 • 24/7 dekning under sementjobber
 • Ansvarlig for gjennomføring av LOT/FIT.

Dem som får nye arbeidsoppgaver offshore skal gjennomføre internopplæring før de skal gjøre dette selvstendig. Bedriften går igjennom status på opplæringen på utreisemøte.