Industri Energi sine nettsider

Info uke 45

Oppdatering fra klubbkontoret om noen av ukens aktiviteter

Tilsyn fra Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet har hatt tilsyn med Archers brønnintervensjonsaktiviteter på Ekofisk og integrerte operasjoner på Statfjord B. Rapporter fra tilsyn blir publisert på Petroleumstilsynets nettsider..

Bemanningsanalyse borigong

Klubben har deltatt sammen med vernetjenesten på bemanningsanalyse for borelokasjonene som skal ut på ny anbudsrunde.

Nedkjøringsavtale wireline

Vi har fått på plass nedkjøringsavtale for wireline. Avtalen regulerer hvordan arbeidet skal stenges ned og hvilken sikkerhetsbemanning vi skal på ombord i tilfellet streik.

Nedkjøringsavtalen kommer i stand nå da det fortsatt er mulig at det vil bli sympatistreik i Archer wireline.

Evaluering av tillitsvalgtkonferansen

Klubben har hatt møte med tillitsvalgte fra de andre klubbene for å evaluere tillitsvalgtkonferansen. Konferansen var en stor suksess. Det var et konstruktivt evalueringsmøte hvor de representative klubbene tar med seg læringspunkter til en eventuell ny felles konferanse neste år.

Månedsmøte Archer Oiltools

Det ble gjennomført månedsmøte i Archer Oiltools. En viktig sak som ble tatt opp under møtet var at klubben mener at vakttillegg skal inngå i ansattes sykepengegrunnlag. Dette vil vi jobbe videre med. Klubben har også over tid satt fokus på bemanningssituasjonen i bedriften da vi mener at deler av bedriften er underbemannet.

Drøftinger om rotasjon i loggeavdelingen

Klubben har i lang tid drøftet mulige løsninger med bedriften for å løse situasjonen der dagens 3-3-3-4 disponibelplan ikke veksler mellom hvem som har har disponibelperiode i julen. Det er gjort grundige drøftinger og simuleringer av forskjellige løsninger, men partene har enda ikke kommet til enighet. Dette vil vi jobbe videre med den kommende uken. Da saken har pågått mye lenger enn det partene satte som frist, vil bedriften uansett frita de som har jobbet flere juler på rad fra å måtte jobbe den kommende julen. Det er likevel viktig å sikre et system som sørger rullering av julehøytidene.