Industri Energi sine nettsider

Info uke 39

Denne uken har klubben gjennomført den årlige tillitsvalgtkonferansen ombord på Color Magic. Det er fantastisk å se at så mange engasjerte tillitsvalgte møter opp i vår stadig voksende klubb.

En annen gledelig nyhet er at klubben nå også for første gang på flere år har fått et ungdomsutvalg igjen. Klubben vokser i takt med bedriften og er pr. i dag den klubben som representerer flest medlemmer innen NR-området i forbundet.

Styremøte og tillitsvalgtkonferanse

Uken startet med styremøte i Oslo hvor pågående prosesser og veien videre ble diskutert. Høsten 2020 vil det være Landsmøte i Industri Energi, så klubbens arbeid inn mot vårt eget årsmøte og videre inn i de sentrale organer blir viktig slik at vi får våre stemmer løftet opp og inn i forbundet.

På tirsdag stilte 70 tillitsvalgte og unge medlemmer til den den årlige tillitsvalgtkonferansen, ombord på Color Magic som går mellom Oslo og Kiel. Årets konferanse var en av de største i klubbens historie, kun slått av konferansen i 2013,  før oljenedturen.

Før avgang mot Kiel fikk vi besøk fra nestleder i forbundet, Terje Valskår, som fortalte om forbundets arbeid og omorganiseringer som er gjort for at forbundet skal være sterkest mulig for medlemmene. Vi fikk også besøk fra bedriften ved daglig leder, Espen Joranger, og HR direktør, Knut Dolmen, som fortalte om status i bedriften og minnet oss på bedriftens misjoner, visjoner og kjerneverdier på en god måte samt ga oss noen gode sikkerhetsråd til ferden over til Kiel.

Om det er takket være disse rådene eller ikke vites ikke, men årets konferanse var i alle fall en stor suksess og alle kom seg velberget av båten, forhåpentligvis også med litt ny giv og ny kunnskap i bagasjen.

Kunnskap fikk vi i alle fall mye av etter den meget gode og utfyllende presentasjonen av forbundets økonomisjef, Gabriel Birkeland, om pensjon. Aldri har pensjon vært så interessant eller presentert på en så god måte som det ble gjort av Gabriel – og vi takker for at han tok seg tid til å være med oss over til Kiel. Her var det helt sikkert en del som også benyttet kvelden til å stjele enda mer kunnskap av han.

Ungdomsutvalg

I år var vi så heldige at vi fikk med oss en del unge og engasjerte medlemmer på konferansen og dette gjorde at de fikk gjennomført et valg av et nytt ungdomsutvalg. Det nye ungdomsutvalget i klubben er:

  • Emmy Blix, leder
  • Ole Sletten, ungdomsrepresentant

Begge er lærlinger i plattformboring og begge har erfaring fra annet arbeid og verv. Vi gratulerer med nye verv og håper at vi får et godt samarbeid og at vi til neste år får med enda flere unge medlemmer slik at ungdommene kan arrangere sin helt egen ungdomskonferanse parallelt med tillitsvalgtkonferansen.

Som leder av ungdomsutvalget vil Emmy Blix tre inn i styret med møte- og talerett og i neste styreperiode også få full stemmerett. Vi ser frem til et godt samarbeid med ungdommen.

Nye kontrakter

Denne uken er det også gledelig å melde for de som ikke allerede har fått det med seg at Archer igjen har sikret seg nye kontrakter. AkerBP har tildelt Archer en 15 måneders forlengelse av kontrakten på Valhall og Ula. Dette er en svært spennende forlengelse da vi får fortsette å ta del i AkerBPs robotiseringsprosjekt, som potensielt kan endre fremtidige rig-design og boreoperasjoner.

Ny kontrakt er også på plass for modulriggen Topaz, som skal i Nordsjøen for å plugge to brønner samt trekke conductorer. Oppstart for Topaz vil være i andre kvartal neste år, hvor på samme tid også modulriggen Emerald skal være i operasjon på den nye kontrakten den ble tildelt tidligere i år, av OMV Taranaki Limited for operasjon i New Zealand.

Ansettelser

Som følge av økende oppdragsmengde så melder Archer at det etter planen skal ansettes omtrent 250 stillinger i plattformboring innen første kvartal neste år. Dette er svært spennende og vil også bety at klubben kan vokse enda mer og få en stadig sterkere stemme både internt og eksternt, slik at vi på best mulig måte kan ivareta våre medlemmers interesser.

Ferie

Den kommende uken vil leder, Einar Åge Vae, avvikle ferie slik at bemanningen på kontoret blir ivaretatt av Bjørn Rimereit og Christopher Talgø. Avhengig av aktivitet kan det dermed bli noe lenger svartid på henvendelser men vi skal svare alle så raskt vi kan.

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god helg!