Industri Energi sine nettsider

Info uke 35

Det har gått noen uker siden sist. Kontoret har vært svakere bemannet en periode, men nå er Christopher Talgø tilbake fra pappapermisjon og Einar Åge Vae fra ferie. Store saker har preget arbeidet og vil fortsette å gjøre det.

Denne uken kom den triste nyheten om at aktivitetsnedgangen i wireline har gjort det nødvendig å redusere bemanningen. Bedriften har vurdert signalene fra kundene til at vi ikke vil ha arbeid nok til alle og de vil gå til oppsigelse av inntil 16 ansatte offshore. Vi bistår disse så godt vi kan og er glade for at bedriften er åpen for å tilby jobb til de aller fleste av dem i plattformboring, som jo ser en lysere fremtid med mange ansettelser tidlig i 2020.

For landansatte har det vært gjennomført lønnsforhandlinger i dag hvor partene ble enige om et lønnsoppgjør på 3,2 % tillegg på lønnssatsene totalt sett. Dette er på nivå med oppgjøret til NHO og LO tidligere i år, men vi skulle gjerne sett av vi fikk til et bedre løft for de landansatte i år, men økonomiske utfordringer gjør dette vanskelig.

Klubben har møtt landansatte i Dusavik i forkant av lønnsforhandlingene, besøkt kontorene i Bergen samt deltatt på utreisemøter for riggene Veslefrikk, Gullfaks C og B og Statfjord B og C.

Det nærmer seg tillitsvalgtkonferanse og arbeidet med å utforme program og få bekreftet gjestene er godt i gang. Vi gleder oss atter en gang til å treffe våre lokale tillitsvalgte og unge medlemmer.

Nå ser vi frem til å fortsette arbeidet med full bemanning neste uke og ønsker i mellomtiden alle medlemmer en riktig god helg!