Industri Energi sine nettsider

Info uke 26

Hei igjen godt folk.
Juni måned kryper mot slutten og vi er for alvor inne i ferie perioden det merkes. Selv for oss som er på jobb er det utfordrende, da det ikke alltid er like lett og komme i kontakt med alle som vi har behov for og snakke med. Dette har ført til at enkelte saker vi har arbeidet med har drøyt noe ut i tid dessverre. Men selv om at ferie modusen har kicket inn noen steder så kommer det fortsatt mye saker inn til oss så vi har virkelig til og henge fingrene i. Dette er også noe som dere kjenner til ute på sokkelen, vi har merket oss at kundene våre bestiller mer og mer personell.

 

Denne uken har vi også signer protokollene med Odfjell Drilling og KCA Deutag i forbindelse med  virksomhetsoverdragelsen (VOD). Vi skal få tilsendt de endelige listene over hvem og hvor mange  som kommer over omtrent i midten av Juli. Som nemt tidlige så har vi høyere bemanning på de  installasjonene vi vant anbudet på fra Equinor (tidligere Statoil) en det som blir med VOD. Så dette  i tillegg til mer og mer bestilling av personell fra kundene våre, så er det slik at vi nå ikke har noen  som er permitterte eller ufrivillig i 50 % stilling lengre.

I tillegg til dette så har vi begynt og ansette igjen, og den 11. juni i år på bursdagen min kom den  første av boredekk arbeiderene som tidligere mistet jobben tilbake til bedriften. Og i dag er vi kommet opp i kollega nummer 30 som har fått jobben sin igjen i plattformboring, dette er noe vi alle er  glade for.

Archer prioriter og ta inn personell i lavere stillinger og det betyr også dermed at vi i tiden fremover  vil få flere ledige stillinger helt opp til topps i systemet, der selskaper vil rykke opp kvalifisert  personell internt i stede for og headhunte for eksempel senior boresjefer fra andre selskap.

Archer har også informert om at de som ønsker seg en annen stilling eller ønsker overflytting på  en annen rigg om å benytte skjemaet for overflytting/ny stilling som ligger i personalhåndboken.  En kan også i den forbindelse være proaktiv og fylle ut internopplæring for de stillingene en ønsker  så tidlig som mulig. Bedriften ber det personellet som har slike ønsker om å fylle ut skjemaet og  sende det inn på kontoret innen 10. august. Bedriften sier også at de er lite medarbeider samtaler  som har blitt sendt inn i år, og de ber alle som ikke har gjennomført en slik samtale om å forsøke å  få tatt den så raskt som mulig og sende den inn.

På klubbkontoret har vi den siste tiden jobbet svært mye med enkelt saker, det har dreid seg om alt  fra vanlige og litt mer komplekse tariff spørsmål, til innplassering på fast skift og forsikringer og  andre saker. Vi har også svart medlemmer på spørsmål som de har komt med og et emne som flere  lurer på i det siste er SAFE sitt avslag på årets lønnsoppgjør og hvilken effekt det får for oss. Hva  som skjer om SAFE går til streik, og/eller hva som skjer om de klarer å forhandle frem noe bedre  eller mer i meklingen en det vi fikk hva som skjer da.

Archer vil i forbindelse med denne potensielle konflikten gjøre slik som de normalt gjør i  sammenheng med andre situasjoner der de står ovenfor en potensiell konflikt med arbeidstaker  siden. Og det er at de vil sende ut betinget permitteringsvarsel til alle som arbeider i  plattformboring. Varselet blir sendt ut mandag neste uke og der kommer det litt mer informasjon.  Men i korte trekk så innebærer varselet følgende om SAFE går til streik så vil dette kunne føre til  at noen av våre medlemmer blir permittert. Blir SAFE enige hos riksmeklingsmannen og de får mer  en hva vi fikk i oppgjøret så vil også det nye som de får forhandlet frem gjelde for oss. Meklingen starter 9 Juli.

Bedriften har også sendt ut valg liste ifm valg av arbeidstaker representanter til styret i Archer AS  og Archer Norge AS dere fikk den tidligere i uken. Se for øvrig egen artikkel

Og med det vil vi på klubbkontoret ønske alle en riktig god sommer å en flott start på Juli 🙂