Industri Energi sine nettsider

Info uke 18

Denne uken startet relativt rolig for oss på klubbkontoret, vi hadde hjemmekontor på mandag ettersom at dagen vår (arbeiderens dag) 1. mai var på tirsdag. Mandagen gikk hovedsakelig til og svare på mail og arbeide med lokal saksbehandling. Tirsdagen ble unnagjort med flaggheising og litt lokal feiring.

Styremøte mm

Vi har denne uken gjennomført styremøte i klubben, styret behandlet både saker som var innsendt av enkelt medlemmer samt saker som kom fra AU og saker som var tatt opp av årsmøte. Ettersom det aktivitets nivået for tiden er relativt høyt så er det vanskelig og nå over alt. Så i den forbindelse har vi måtte fordele oss rundt omkring for og ivareta alle de ulike oppgavene.

KHVO Bjørn har deltatt blant annet på MOC analyse for bemanningen og rotasjon på Njord som ligger til land ifm oppgraderings arbeid. Christopher har vert på møte med ledelsen i Dusavik og Bjørn har holdt fortet på klubb kontoret. Einar Åge har vert med som observatør på sokkelavtalen for operatør, boring og forpleining.

Enighet i lønnsforhandlingene for Norsk olje og gass området.

Industri Energi kom natt til fredag i havn med lønnsforhandlingene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen. «Vi har fått på plass et oppgjør som gir økt kjøpekraft for medlemmene våre på sokkelen, samtidig som årets samordnede oppgjør trygger en framtidig AFP-ordning,» sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Etter to dager med forhandlinger er Industri Energi og Norsk olje og gass kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning 16 200 kroner, pluss et etterslep på 5354 kroner for boring og forpleining. I tillegg blir natt/skift- og konferansetillegget økt med 4 kroner, til henholdsvis 73,50 og 93,50 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kroner til 1975 kroner.

For personell som da arbeider i boring på denne avtalen som går på tariff og går 50 % av tiden på natt, i tillegg har ca 1 / 3 av årets helligdager offshore utgjør årets oppgjør (lønnsøkning 16 200kr + etterslep 5354kr + økt nattskift (720 x 4) 2880kr + 1/3 av helligdagene (4,66 *75) 350kr = 24784 kr i lønnsøkning.

Utvalgs arbeid

I tariffperioden 2018-2020 vil partene samarbeide om utvikling av sokkelavtalene i et felles utvalgsarbeid. Partene vil blant se på muligheter og konsekvenser av nye samarbeids- og driftsformer, digital teknologi og behov for endringer. Utvalgsarbeidet vil bli satt i gang i august, og skal avsluttes innen utgangen av mars 2019.

Virksomhetsoverdragelse.

Vi har gjennomførte også på slutten av uken ett møte med bedriften der vi blant annet diskuterte utkastet til protokoll ifm VOD fra KCA og Odfjell dette arbeidet er ikke ferdigstilt enda og vil fortsette neste uke. Vi skal sammen med bedriften ha ett møte med Odfjell om VOD også i neste uke.

Med det så ønsker vi alle våre medlemmer en god helg

Med vennlig hilsen Klubbkontoret.