Industri Energi sine nettsider

Info uke 17

Nå går vi inn i den tiden der årets lønnsforhandlinger går av stabelen og det er alltid en hektisk tid med både tariff konferanser, forhandlinger som går langt ut over «normal» arbeidstid og ikke minst passe på at de kravene vi mottar er videresendt dit de skal innenfor de satte tidsfristene. Dette har hatt første prioritet dermed kommer denne infoen litt seint vi beklager dette.

Forrige uke var det ikke så mange møter med bedriften men vi hadde ett møte der vi snakket om flight til FLX crewet som skal starte opp på Statfjord. Vi går ikke noe nærmere inn på detaljene her ettersom at ingenting er avklart i forhold til når denne flighten blir enda. Men vi vil innrømme at de foreløpige foreslåtte tidspunktene var vi ikke særlig imponert av.

Christopher hadde også styremøte i OSA samarbeidskomite forrige uke, dette var ett møte der en innlemmet de nye medlemmene i styret og takket av de som gikk ut. Planen var at dette styremøtet skulle ha blitt avholdt tidligere, men hadde blitt skjøvet på pga Covid.

Vi hadde også ett kort møte med bedriften forrige uke om den planlagte bruken av AR briller, men det ble tidlig avklart i møte at en trengte mer informasjon om hvordan og i hvilken utstrekning en skal bruke dette nye virkemiddelet. Det ble derfor ett veldig kort møte og en skal bli innkalt på ett senere tidspunkt der møte deltakerne har mer info slik at vi kan lettere ta stilling til de ulike spørsmålene som dukker opp.

På slutten av uka hadde fagforeningene og vernetjenesten møte med CEO Dag Skindlo. I dette møtet fikk vi en oppdatering på både den finansielle situasjonen i bedriften og det ble snakket litt om hvilke fremtidsplaner og utfordringer som ledelsen så for seg i tiden fremover. Vi hadde også anledning til å komme med spørsmål og en av de tingene vi tok opp var selskapets aktiviteter i Russland ift den diskusjonen vi hadde på årsmøtet. Og på det fikk vi til svar at all aktivitet i Russland har stanset og vil ikke starte så lenge situasjonen endrer seg.

I tillegg til dette så har vi tatt imot innsendte krav til de ulike lønnsforhandlingene også har vi satt de i system og videre formidlet dem til de rette vedkommende. Vi fikk også ferdigstilt årsmøte protokollene og klargjort de for signering av de som ble valgt ut til signering så de er snarlig klare for innsending til Brønnøysund registeret.

Det månedsmøte med bedriften i uke 18 og vi skal også delta som observatør på NOG forhandlingene.

Ønsker dere alle en fin dag hilsen oss på klubbkontoret.