Industri Energi sine nettsider

INFO: Mobiltelefon som medbringes offshore

Bristow har observert bruk av mobiltelefon under påstiging/overfart/avstiging av helikopter, samt under visning av sikkerhetsvideoer.

Dersom ikke denne praksisen stanser vil Bristow vurdere å oppheve tillatelse om å medbringe mobiltelefoner på helikopter.

  • Mobiltelefon skal ikke brukes under visning av sikkerhetsfilm i skylobby eller på heliport
  • Mobiltelefon skal være avslått og bæres på innsiden av redningsdrakt i helikopteret.

Dette er retningslinjer som skal etterfølges til enhver tid, uten unntak