Industri Energi sine nettsider

Info individuelt avlønnede i plattformboring.

Men som også flere av dere er kjent med så har de siste årene blitt noe endring i forhold til hva kunde krever fra enkelte av de som er individuelt avlønnet. Vi kan blant annet se at borerne sine pre skift møter har blitt lengre og det kreves deltaking på tabel-top møter med mer.

Vi er kjent med at enkelte selskaper har tidligere fått til og forhandlet frem avtaler med kunde der de i en periode har blitt enige om og fakturere for dette mer arbeidet. Og dermed har de også kompensert de ansatte i de stillingene med overtid selv om at dette ikke er påkrevd av overenskomsten.

Men næringen har som alle er kjent med også gjennomgått store endringer de siste årene, og avtaler som beskrevet i forrige avsnitt har det dermed ikke vert mulig og hverken innføre eller videreføre. Dermed har noen som har vert i disse stillingene opplevd og miste kompensasjon for slikt merarbeid som de før fikk betalt for.

Selv om at en ikke kan kreve betaling for overnevnte da det ikke er ihht overenskomsten, så forstår vi at dette føles urettferdig for dem det gjelder. I den sammenheng har vi hatt møter med bedriften og vi ble på mandag enige om følgende justeringer i lønn for individuelt avlønnede i Archer.

Alle borere i rotasjon offshore i Archer, gis et tillegg på kr. 20 000,- pr. år. Tillegget skal kompensere for pålagte pre skift møter med operatør, underleverandør og arbeidsgiver. Tillegget gis på lønn og justeringen blir gjort gjeldende fra 01.10.2018.

EK tillegg og andre individuelle tillegg, herunder overtid / handover møter, samt tillegg i kontrakt og protokoll for borere overdradd fra KCAD og Odfjell, bortfaller. Opprykk til stillingen borer etter 01.01.2019 får en lønn hvor overnevnte møter anses å være kompensert i lønnen som tilbys.

I KCAD var det laget en lokal protokoll som var gyldig frem til virksomhetsoverdragelse datoen hvor noen av boresjefene hadde tittel som Riggleder, for dette fikk de ett månedlig tillegg. Ettersom denne protokollen hadde gyldighet frem til personellet ble VOD til Archer, så var dette en avtale som bedriften ikke trengte å videreføre.

Men alle ser at bortfallet av dette tillegget ville ha stor økonomisk konsekvens for de som ble berørt. Dermed ble vi enig om følgende: Riggleder tittelen som boresjefer overdradd fra KCAD i 2018 har hatt, omgjøres til boresjef. Tillegget som de fikk ble ikke videreført etter virksomhetsoverdragelsen.

Riggleder (nå boresjef) overdradd fra KCAD i 2018 gis et tillegg i lønn på kr. 60 000,- justeringen blir gjort gjeldende fra 01.10.2018. EK tillegg og andre individuelle tillegg, herunder overtid / handover møter, samt tillegg i kontrakt og protokoll for boresjefer overdradd fra KCAD og Odfjell i både 2016 og 2018, bortfaller.

Vedlikeholdsledere overdradd fra KCAD i 2018 gis et tillegg i lønn på kr. 5 000,- justeringen blir gjort gjeldende fra 01.10.2018. EK tillegg og andre individuelle tillegg, herunder overtid / handover møter, samt tillegg i kontrakt og protokoll for vedlikeholdsleder overdradd fra KCAD og Odfjell bortfaller.

EK tillegg er en forkortelse for elektronisk kommunikasjon, dette er ett tillegg som enkelte har hatt med seg i form av individuelle avtaler. Formålet med dette tillegget har vert og dekke mer utgifter til telefon, internett osv. Etter denne avtalen har blitt inngått bortfaller dette tillegget for offshore ansatte.

Videre er en enig om følgende mistelønnsatser i Archer, gjeldende fra 01.01.2019

Boresjef kr: 1000 000,-
Ass. Boresjef kr. 930 000,-
Borer kr. 865 000,-
Vedlikeholdsleder kr. 860 000,-

Mvh Klubbkontoret