Industri Energi sine nettsider

Info fra Velferden

Vi blir flere ansatte fra 1 okt. men vi får ikke tilsvarende økning i inntekter til velferden. Slik at vi må følge budsjettet vi har satt opp får året.

Hytter:

Når det gjelder hytter så skal vi se på neste budsjett møte som vi skal ha i jan/feb om det er rom for flere hytter, samt at hytteklubben har fått oppgave å finne ut hvor det er mest fornuftig å ha hytter.Casa Skude er sagt opp, her er hytteklubben på utkikk etter nytt objekt å leie.

Crew samlinger:

Nå er punkt 4 fjernet, slik at crew samlinger kan vi ha hele året. Dette er et prøveprosjekt ut året og 2019. Dvs. vi vil nå dekke arrangement mellom 01.11 og 01.02. Men det må søkes 2 uker før arrangement slik som før.

Info:

Info til de nye som kommer i firmaet. Vi er i kontakt med firma og ber om Velferden Offshore kan delta på samling som de skal ha for de nye og informere om Velferden Offshore.

Hilsen Velferden