Industri Energi sine nettsider

Info fra velferden

Det er beklagelig å informere at i sammenheng med de nye skattereglene som regjeringen vedtok fra nyttår fører til at det nå blir skatt på mange av godene en får fra velferden. Dette er dessverre ikke noe velferden eller bedriften kan styre.
Velferden fikk informason om dette 27.02.19.

Her er punktene som blir forandret.

  1. Trening. Støtten blir den samme, men de som får refundert penger fra velferden må skatte av dette beløpet. Dette gjelder fra 01.01.19. Ved refusjon vil det bli gitt beskjed til lønn og lønn vil da trekke skatt på refusjonen. De som allerede har mottatt refusjon i 2019 vil motta egen mail om skattetrekk
  2. Crew turer. Støtten blir den samme. Men vi måtte forandre litt slik at vi slipper skatt. Da må hotellregning/ billettene ha en varighet på maks 2 overnattinger. Men nå får vi lov til å støtte mat og drikke. Vi kommer med mer info på dette punktet. Nytt søknadskjema vil komme nå alt er på plass.
  3. Hytter. Her er det kun ansatte som er betalende medlemmer i hytteklubben som får delta i denne ordningen. Unntaket er pensjonister som er med i hytteklubben, men da må de betale inn normal medlemskaps avgift på 300 kr til hytteklubben innen 1 april. Det vil komme mer informasjon vedrørende dette så snart det foreligger.
  4. Sykkel/Løpe klubb. Her får en støtte hvis der er et lag som er med på et arrangement. Enkelt personer som melde seg på et løp får ikke støtte.

Med vennlig hilsen Velferdstyret