Industri Energi sine nettsider

Info fra lønnsavdelingen

Legger her ved litt informasjon fra lønnsavdelingen, det er en oversikt over hvilke dager lønnen utbetales nå på slutten av året. I tillegg er det litt relevant informasjon med tanke på reiseregninger.

Utlønning desember 2018:
Lønn for desember utbetales 14 desember

Utlønning januar 2019:
Første lønn i 2019 utbetales 31 januar.
Da utbetales det også 25 % av feriepenger opptjent i 2018

Reiseregninger:
Send inn snarest mulig: reiseregninger,slik at disse behandles, innberettetes og kostnadsføres i korrekt året.
Når en sender reiseregning på flybilletter er det viktig at en sender ved dem
Som er merket med «Flown» fra Berg Hansen. Alternativt til det er og sende inn
Flybilletten sammen med boarding kortet.

Timelister inkl godkjenning av leder:
Timelister for timer tom 30.11.18, må være godkjent av leder/HR seinest 6. desember kl 10.00