Industri Energi sine nettsider

Info fra klubbkontoret

Vi startet etter påske med den nyheten som vi regner med at de alle fleste har fått med seg. Vi ble som kjent tildelt 12 av det 18 riggene som Statoil hadde ute på anbud. Vi beholdt alle de riggene vi hadde tidligere i tillegg til at vi sikret oss Grane fra Odfjell i tillegg til at vi fikk «tilbake» Gullfaks A B og C fra KCA Dautag. Kontrakts verdi er anslått til 6 milliarder og varigheten 4 år pluss 3 opsjoner på 2 år hver.

Både klubbkontoret og bedriften har fått mange henvendelser fra tidligere medlemmer / ansatte om muligheten for å komme tilbake i arbeid i Archer. Det er naturligvis en veldig hyggelig situasjon og arbeide med oppbemanning i motsetning til nedbemanning.  Men vi det blir som de alle fleste vet også denne gangen virksomhets overdragelse.

Dermed vil mesteparten av personellet som arbeider på installasjonene i dag for KCA og Odfjell komme over til oss, og det vil dermed ytterligere gå noen måneder før vi vil ha noe oversikt over hva bemannings behov en faktisk får. Så om du er på jakt etter jobb eller kjenner noen som er så ber vi om at dere om og ha litt is i magen og vente til det komme ut info om at bedriften ansetter igjen. Det er det viktig og ta med at overdragelse datoen for de nye installasjonene ikke skjer før Oktober, og en eventuell oppstart på Gyda vil sannsynligvis ikke starte før Q1 2019.

Denne uken har fagforeningene IE og Safe sammen med vernetjenesten også bistått Valhall med oppstarten av en spørreundersøkelse hvor en skal fastslå hvilken skiftordning de ansatte på Valhall IP skal ha. Spørre undersøkelsen skal besvares av hver enkelt som arbeider fast på Valhall IP, når de er hjemme på avspasering. Spørre undersøkelsen vil foresette og gå i noen uker til fremover sli k at alle crewene blir dekket.

Det samlede resultatet av undersøkelsen vil etter avsluttet undersøkelse gjøres tilgjengelig. Klubbene og vernetjenesten vil vurdere resultatet opp mot flere kriterier for å hjelpe Archer-ansatte på Valhall IP med eventuell videre prosess.

Forhandlinger 2018 LO – NHO området

Søndag 8. april etter å ha meklet over et halvt døgn på overtid kom LO og NHO til enighet hos Riksmekleren søndag ettermiddag. Bedre AFP og økt lønn er de viktigeste resultatene. Dette betyr at det ikke blir streik på området nå og at alle skal møte på jobb som vanlig. Dette betyr for oss at våre arbeidsplasser på NR området ikke blir rammet av streiken som en tredje part i dette oppgjøret. Meklings resultatet vil snart sendes ut til uravstemning, skal være avklart 26 april. Vi vil ikke pr i dag spå utfallet av den uravstemningen, eller hva dette oppgjøret eventuelt får og si ovenfor vår eget oppgjør som vi starter på i mai dette arbeider forbundet nå aktivt med.

Årets oppgjør innen LO-NHO-området er samordnet. Det betyr at LO-forbundene står samlet og at det er LO som leder forhandlingene (men med forbundslederne med i forhandlingsutvalget, samt at det er også såkalte «forbundsvise sløyfer). Hovedårsaken til at man gjorde det slik, var nettopp ønsket å kunne få til forbedringer innen vanskelige områder som pensjon og AFP. Slike løft krever at man står samlet.

De viktigste resultatene er:

 • En forbedret AFP-ordning
  • Enighet om målene for en ny, framtidig AFP
  • Slitertillegg
  • Økt kjøpekraft for alle
  • Særskilte lav- og likelønnstillegg
  • Tiltak mot sosial dumping (dekning av reise, kost og losji for ansatte på Industrioverenskomsten til Fellesforbundet)

– Det har vært et krevende oppgjør hvor vi har forhandlet om tunge tema. Allikevel har vi fått til et godt meklingsresultat: bedre AFP og tetting av hull for sliterne, økt kjøpekraft for alle og ekstra løft for lavtlønte, samt tiltak mot sosial dumping, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Les mer om økt lønn og bedre AFP på LOs sider