Industri Energi sine nettsider

Info fra klubben

Hei og god helg!
Nasjonal dagen nærmer seg, gradestokken har kryper sakte men sikkert over 15 grader flere steder i landet og vårens vakreste eventyr (lønnsoppgjørene) har begynt og komme i havn. Og her er vi i klubben med en liten informasjons oppdatering.

Lønnsoppgjørene:
OBF oppgjøret med Offshore Norge som vi skrev om for 2 uker siden kom til enighet med resultatet 41700 kr samt at nattillegget ble økt med 4,50 og helligdags tillegget økt med 75 kr i tillegg fikk de som arbeidet innen forpleining og boring på denne avtalen med seg etterslepet på 6747 kr tillegg.

I forrige uke fikk en også en enighet på OSA oppgjøret for ansatte i oljeservice her ble resultatet en årslønnsvekst på 46890 kr og en økning på nattillegget på 5 kr og 75 kr på helligdagstillegget. Når det gjelder NR flyteriggavtalen så starter de forhandlingene i Oslo om vel en uke mandag den 22 mai. Og når denne forhandlingen er kommet på plass vil vi ta fatt på landavtalen og de lokale forhandlingene.

Christopher Talgø nr 2 fra høyre var med på OSA forhandlingene


Spørre undersøkelse

Industri Energis samarbeidspartner Varde Hartmark har sendt ut medlemsundersøkelsen. Vi har fått høre at svært mange medlemmer har allerede deltatt i undersøkelsen, kun kort tid etter den ble sendt ut. Det er veldig positivt!

Vi har likevel mottatt noen tilbakemeldinger som går på at avsender adressen og en skrivefeil i emnefeltet gjør at enkelte oppfatter e-posten som mistenksom. Det er veldig bra at folk er forsiktige med å åpne e-poster de ikke kjenner seg trygg på og mistenker forsøk på svindel. Men denne spørre undersøkelsen utsendt fra Varde Hartmark som ser omtrent slik ut som i bildet under er trygg.

Har du mottatt en slik epost så er den trygg og åpne

Hensikten med undersøkelsen er å få tilbakemeldinger og innsikt fra medlemmer og tillitsvalgte, slik at vi kan utvikle oss til å bli en enda bedre organisasjon. For å lykkes med dette trenger vi at så mange som mulig svarer, vi er takknemlig for all hjelp dere kan gi oss med å få flest mulig til å delta.

Generelt
Vi har også i den siste tiden deltatt i flere møter med bedriften, både i forbindelse med drøfting av enkelt saker, men også i på vegne av medlemmer i tillegg til annen aktivitet som forhandlinger osv. Vi har også besvart flere henvendelser som vi har mottatt på e-post. Selv så måtte jeg på øvelse med HV i ei uke. Dette har medført at noen av de som har sendt e-post til meg måtte vente litt på svar.

Det har ved flere heliporter denne uken vert utfordringer med utreise og hjemreise i sammenheng med at det har vert mye tåke flere steder i Nordsjøen. Vi har da også registrert en økning i forespørsler om ventetidsbestemmelser. En finner dette i tariffavtalen under pkt 3.3,

En kan lese om ventetidsbestemmelsene i TA pkt 3.3

Ved ventetid på heliport på over 1 time ut over normal avgangstid (på grunn av forsinket helikopteravgang) kompenseres pr. time med timelønn regnet fra tidspunktet for planlagt helikopteravgang. Når ventetid på heliport foregår i det som skulle vært arbeidstid på sokkelen, og/eller når en blir sendt til hotell/hjem fra heliport, avbrytes ventetidsbetalingen fra tidspunkt for innsjekk hotell eller ankomst hjem og frem til avgang fra hotell/hjem

Vi vil med det ønske dere alle en riktig god helg !