Industri Energi sine nettsider

Info fra bedriften

Medarbeiderundersøkelsen 2022 nærmer seg

Det er snart tid for medarbeiderundersøkelse og da er det viktig at du kommer med dine tanker og innspill rundt hvordan det oppleves å jobbe i Archer.

Undersøkelsen blir sendt ut fra survey@netigate.se, så følg gjerne litt ekstra med.

Undersøkelsen er global og blir sendt ut på epost 15. september. Vi håper alle tar seg tid til å svare slik at vi får en reell puls på organisasjonen og det som rører seg!

For Archer er menneskene vår viktigste ressurs. Medarbeiderundersøkelsen er ett av verktøyene vi har for å jobbe videre med Archer som arbeidsplass, og din stemme i dette arbeidet er essensiell. Sett av tid i kalenderen til å svare allerede nå – vi vil høre hva DU mener!