Industri Energi sine nettsider

Info angående overgang til Aurena

I forbindelse med oppgradering av IFS fra versjon 9 til versjon 10 så tar Archer i bruk den tilhørende web applikasjonen Aurena for timeføring og reis. Det vil si at dagens system i Archer for timeføring og reis (DinERP) blir erstattet av Aurena.

Datoen for oppstart  IFS 10 og Aurena er 14 desember.

DinERP er operativt til og med 10 desember så det er viktig at vi får ferdigstilt og godkjent så mye timer og reis innen den dagen. Frist for linjeleder godkjenning at timer og reis er 4 desember kl 12. Vi oppfordrer alle ansatte til å ferdigstille så mye som mulig innen det.

Du som ansatt må:

  • Ferdigstille så mange timer og reiseregninger du kan før den 03. desember
  • Frem til 03. desember kan du føre som normalt i gammelt system. All data som ligger i DinERP vil bli overført til Aurena.
  • Etter 03. desember skal det ikke føres nye reiseregninger før Aurena er oppe og går 14 desember.
  • Dette er for å unngå problemer med dataoverføring i overgangen fra et system til et annet.

Du som linjeleder må:

  •  Godkjenne alle timer og reiseregninger innen 04. desember kl 12. Etter dette kan Aurena tas i bruk fra 14 desember.

 Brukermanualer for Aurena vil ligge tilgjengelig både på norsk og engelsk på startsiden i Aurena. Spørsmål vedrørende føring av timer og reis i Aurena rettes til din HR koordinator.