Industri Energi sine nettsider

Industri Energi sier klart ja til sammenslåing med FLT

Industri Energi avholdt ekstraordinært landsmøte onsdag 15. november, der delegatene skulle si JA eller nei til sammenslåing med FLT. Resultatet ble et overveldende ja. I morgen starter FLTs sitt ekstraordinære landsmøte som skal avgjøre sin posisjon.

Archer sterkt representert på ekstraordinært landsmøte

Når Industri Energi avholder landsmøte er det antall medlemmer i hver fagforening som avgjør hvor mange delegater man kan stille med. Archer-avdelingene var representert med hele 8 delegater, i tillegg til at Christopher Talgø og Einar Åge Vae representerte forbundsstyret.

Det ekstraordinære landsmøtet behandlet spørsmålet om sammenslåing med FLT – Forbundet for teknikk og ledelse, og svaret på det ble et klart ja. Dersom FLT kommer til samme svar under sitt ekstraordinære landsmøte som starter 18. november vil det bli kalt inn til sammenslåingslandsmøte den 11. desember for å konstituere det nye forbundet.

Et nytt forbund vil for oss bety at vi går fra 56.000 medlemmer til nær 80.000 medlemmer. Det vil gi et økt styrke både i, og utenfor LO. FLT deler mange av våre standpunkt i næringspolitikk og kampen for individuelle og kollektive rettigheter for medlemmene.

Vår klubbleder, Einar Åge Vae sa fra talerstolen på landsmøtet at det ikke bare ville være fornuftig med en sammenslåing. Det ville også være lurt. Se innlegget til Einar Åge Vae her (3:44:58).

Tidligere forbundsledere holdt åpningstaler

Tidligere forbundsledere for Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Olav Støylen, og Nopef, Leif Sande, holdt åpningstaler til landsmøtet, og fortalte historisk og humoristisk om de 4 forbundene som i dag har gått inn i Industri Energi. Norsk Kjemisk og Nopef slo seg sammen i 2006.

Tidligere forbundsleder i Nopef og Industri Energi Leif Sande i samtale med Einar Åge Vae og Eirik Valle

Klar tale fra Forbundsleder Frode Alfheim

Foto: Egil Brandsøy

Frode Alfheim var svært tydelig under sin tale til Landsmøtet på onsdag. Han gjorde det helt klart at forbundet var beredt på å alle virkemidler i bruk dersom regjeringen ikke skrotet forslaget om å heve gulvet for CO2-kompensasjon som vil ramme industribedrifter i Norge hardt.

Medlemmer i SLB UK takket Industri Energi

Medlemmer i SLB UK har vært i streik i mer enn 7 måneder for sitt krav om å få tariffavtale for sitt arbeid på Ekofisk-feltet. To av medlemmene ble møtt med stående applaus fra over 300 delegater på landsmøtet og ga en hilsningstale til landsmøtet.

-Uten alle dere som er her i dag, ville ikke dette vært mulig. Det takker vi for. Det føles ikke lenger som vi er i en fagforening lengre, det føles nå som at vi er blitt en del av en gigantisk kompetent familie.” Sa SLB-medlemmene på scenen. Av sikkerhetshensyn er deres deltakelse anonymisert.

Frode Alfheim sa at forbundet er sjokkerte over måten selskapet SLB UK dundrer frem på i denne saken, der 3 av de streikende har fått oppsigelse og de resterende 6 har er blitt omplassert vekk fra norsk sokkel. SLB UK bryter loven og vi skal forfølge dette rettslig, sier forbundslederen og slår fast at forbundet må ha langsiktighet i dette arbeidet.

-Vi kan ikke gi oss, for hvis arbeidsgiver får gjennomslag, så vet vi at det snart vil spre seg til andre deler av arbeidslivet, også på land. -Denne kampen må og skal vi vinne.

Delegater fra Archer på landsmøtet

Avdeling 391 – Archer AS og Archer Norge AS

Christian Wennersteen

May Christin Alvseike

Eirik Valle

Gunnar Omland

Reidar Undeli

Øyvind Kårbø

Avdeling 147 – Archer AS, ledende personell

Roald Hammer

Avdeling 360 – Archer Oiltools AS

Ketil Rønning

Forbundsstyret – Industri Energi

Christopher Talgø

Einar Åge Vae