Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Archer vokser

Industri Energi har flere avdelinger i de forskjellige Archer-selskapene. Nå styrkes samarbeidet mellom avdelingene.

Avdelingene 391 – Industri Energi Archer, og avdeling 147 for ledende offshorepersonell i plattformboring, har lenge hatt et tett samarbeid med felles økonomi og like medlemsfordeler. Sammen har de utgjort fagforening for alle ansatte i Archer AS og Archer Norge AS.

I Archer Oiltools har de ansatte hatt en egen avdeling, avdeling 606. Denne avdelingen har vært en helt selvstendig avdeling uten noe formelt samarbeid med de andre Archer-avdelingene.

Fra og med 2023 endres dette, da avdelingene har avtalt en bedre samarbeidsmodell på tvers av avdelingene og selskapene. Som ledd i dette vil også medlemmene i Archer Oiltools ta del i forsikringsordningene som gjelder for de andre Archer-avdelingene. Avdelingene vil samle økonomien og holde bedre kommunikasjon på tvers i saker som angår selskapene innenfor konsernet. Avdelingene vil beholde de samme ressursene med antall tillitsvalgte og tid til tillitsvalgtarbeid som før, men vil også kunne bistå hverandre på tvers av avdelingene i mye større grad.