Industri Energi sine nettsider

Industri Energi Archer støtter ansatte i Kaefer

Industri Energi Archer gir uforbeholden full støtte til ISO-arbeidernes gå sakte-aksjon i Kaefer Energy.

 

Kjemper for rettferdighet

Aksjonen er et ledd i kravet til ISO-arbeiderne i Kaefer Energy om anstendig lønn og arbeidsvilkår utover minstelønnsoverenskomsten laget for landindustri. I oljebransen offshore en sentral lønnsdannelse via normallønnssatser i overenskomsten (tariffavtale) det vanlige, noe som sikrer rettferdighet blant medlemsbedriftene. ISO-ansatte i Kaefer får ikke resultat av lokale lønnsforhandlinger på toppen av minstelønnen som gjør at de ikke når normale lønnssatser. Vi erklærer vår støtte til de ISO-ansatte for at også de skal sikres et rettferdig arbeidsliv.

Brevet vi har sendt til Kaefer ligger lenket i bunnen av denne artikkelen.

Vi vil også oppfordre våre medlemmer til å vise støtte og respekt til kollegaer i ISO-fagene de måtte treffe på offshore.