Industri Energi sine nettsider

Husk skattefratrekket

Snart er tiden inne igjen for og fylle ut selvangivelsen, og da er det viktig og sjekke pkt 3.2.11 for og se at du får med deg skattefratrekket for fagforeningsmedlemskapet

Dette vil normalt sett bli lagt inn automatisk, men om det ikke har skjedd så er det viktig at dere får dette med. Fagforenings fratrekket var i en god del år 3850kr, men etter regjeringsskiftet så ble det etter trykk fra LO vedtatt og øke dette. Og trekke ble dermed økt til 5800 kr i fjor. Men fra og med i år 2023 så er skattefratrekket økt til hele 7700 kr så det er viktig og få med seg.

Om du ser på hva medlemskapet koster deg i løpet av ett år og husker på at du får med både innboforsikring advokat forsikring og grunn forsikring i tillegg de andre fordelene en har med medlemskapet, og legger dette fratrekket på toppen så blir ikke totalen så alle verst.