Industri Energi sine nettsider

Husk innsendingsfristene til årsmøtet

Det nærmer seg årsmøte og vi ønsker igjen og minne om at alle saker som ønskes tas opp må være innsendt innen 7. februar.

Les hele saken for mer informasjon. Her finner du også link til saksmal.

Valg

Valgkomiteen innstiller personer til styret og dersom du har forslag til kandidater informerer du valgkomiteen direkte. 6 av styrets plasser er på valg i år. Wireline har avholdt postvalg etter vedtektene, med resultat at Christopher Talgø fortsetter i styret for ny periode.

Boring velger sine representanter på årsmøtet og årsmøte skal deretter konstituere styrets ledelse blant alle representantene som er valgt inn i styret.

Årsmøtet må i år også velge en ny kasserer for klubben da nåværende kasserer Per Ove Vatnaland pensjoneres. Den som overtar velges for 1 år, ut Per Oves valgperiode.

Valgkomiteen består av følgende personer:

Rune Storbukt, rune.storbukt@archerwell.com
Egill Jahnsen, egill.jahnsen@online.no
Roy Furu, roy.furu@archerwell.com

 

Hovedforhandlinger tariff

I 2018 er det hovedforhandlinger på tariffområdene og alle tariffsaker som ønskes tatt opp ifm. forhandlingene senere i år skal behandles av årsmøtet. Dersom du har forslag til endringer i tariffavtalens innhold må dette sendes inn som en sak innen 7. februar.

Vedtekter, Budsjett og bevilgninger

Som vanlig vil årsmøtet også behandle saker på vedtekstendringer, budsjett og bevilgninger. Disse sakene meldes også inn på saksmal og må være innsendt innen 7. februar.

Tillitsvalgte kan melde seg på årsmøtet her innen 7. februar