Industri Energi sine nettsider

Hovedoppgjøret 2020: Enighet i forhandlingene på flyteriggavtalen

Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) kom natt til torsdag til enighet i flyteriggoppgjøret. – Vi er fornøyd med å komme i havn med et rimelig godt resultat uten å måtte gå i mekling, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Industri Energi og NR har kommet fram til et resultat som gir et generelt lønnstillegg for ansatte på flyteriggavtalen på 1,7 prosent, minimum 13.693 kroner.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 1,7 prosent, dog slik at tillegget fordeles slik at hver individuelt avlønnet er sikret et lønnstillegg på minimum 13.693 kroner per år.

Satsen på nattillegg økes med 1,50 kroner, helligdagstillegg økes med 25 kroner. Kompensasjon for deling av lugar økes til 907 kroner, i henhold til avtale mellom LO og NHO.

Det partssammensatte pensjonsutvalget gjenopptar arbeidet for å finne en pensjonsordning på bakgrunn av de protokoller og diskusjoner som har foregått fram til et nylig mottatt svarbrev fra Finanstilsynet. Partene er enig om at det åpnes for å ta opp pensjon til mellomoppgjøret 2021, med streikerett, dersom utvalget ikke skulle komme til enighet.

Det er også protokolltilførsler om å forlenge avtalen med 2-årig utvidet fortrinnsrett til ny tilsetting til og med 31. mai 2022. Bedriftene anbefales også å forskuttere sykepenger. Norges Rederiforbund forplikter seg dessuten å gjøre medlemmene oppmerksomme på begrensningene som gjelder ved bruk av vikarer og innleie.

Les mer om forhandlingene:  Her