Industri Energi sine nettsider

Helikopter ulykke

I går kveld fikk vi den forferdelige nyheten at det hadde vært en helikopterulykke i nærheten av Sotra utenfor Bergen. Klubben var raskt i dialog med både HMS avdelingen og ledelsen i bedriften. Archer mønstret sitt beredskapsteam i henhold til bedriftens rutiner.

Det ble i løpet av relativt kort tid avklart at dette var ett S92 SAR helikopter som hadde vert ute på trening. Det ble også meldt at de som var ombord ble hentet opp fra sjøen og er fraktet til Haukeland sykehus.

Det er dypt tragisk å høre at sykehuset meldte om at det er en omkommet blant de forulykkede, og våre tanker går til de nærmeste og pårørende. Det har også senere kommet oppdateringer på helsetilstanden til de resterende 5 som var om bord. Og det varer meldt om at én er kritisk skadet, én alvorlig skadet, og tre er lettere skadet.

Både Conoco Phillips og Equinor har gått ut med melding om at det blir ett opphold i helikopter flygningene til og fra sokkelen frem til fredag 01.03.24 kl 13.00. Heliport. no melder at reisende må følge med på mindawinci og møte til ny tid for innsjekk. Det kommer oppdatert informasjon på mindawinci og på heliport.no

Det meldes videre om at de som har utreise ikke trenger og møte på helikopter terminalen før ny informasjon er gitt. Men om det er noen som har lang reisetid, så er meldingen vi har fått at en startet reisen som normalt, og at om det er behov for ytterligere avklaringer, eller en har spørsmål så kan en ta kontakt med sin koordinator.

Om det er noen av dere som føler dette er vanskelig og som trenger noen å snakke med i forbindelse med denne hendelsen kan henvende seg til international SOS: 

Truls Eide – Bedriftslege – Tlf: 902 30 185

Tone Karlsen – Sykepleier – Tlf: 901 71 710

IE&FLT holdes fortløpende orientert om ulykken og er i tett dialog med de involverte selskapene og produsenten Sikorsky.

Klubben vil holde seg oppdatert på situasjonen og informere ut når det foreligger mer informasjon.

Det har kommet melding om at gjennom avtaler med helikopterprodusentene Bell og Leonardo, sikrer Equinor 15 nye helikoptre til passasjertrafikk på norsk sokkel.

Equinor har etter en lengre prosess, kvalifisert nye helikoptertyper til persontransport på norsk sokkel. Under disse kontraktene skal Equinor motta ti nye helikoptre av typen Bell 525 og fem av typen AW189.

Alle foreningene i Equinor inkludert vernetjenesten har vært godt involvert i prosessen og er positive til at selskapet har tatt dette initiativet. Disse helikoptrene har den kvaliteten og egenskapene som vi ønsker på sokkelen. Dette uttaler fagforeningene og vernetjenesten i fellesskap.

Les mer her