Industri Energi sine nettsider

Gyda utsatt til januar 2019. Utfordrer bemanningssituasjonen

Klubben har blitt orientert om at oppstart med plugging av brønner på Gyda ikke vil starte opp før januar 2018. Tidlig i år var signalene fra Repsol at oppstart var planlagt til januar 2018 og ut fra dette håpet vi på oppbemanning nå september/oktober. Senere ble det klart at oppstart ville bli forskjøvet, og ut fra det man kunne lese i media var det mye som tydet på at oppstart ville bli i september 2018. Nå er altså oppstart forskjøvet til januar 2019.

Gyda plattform

Utfordrer bemanningssituasjonen i boring, men trolig ikke overtallighet i Wireline, logging eller Oiltools.

Utsatt oppstart gir utfordringer i forhold til bemanning i boring. Utsettelsen vil også berøre aktivitetsnivået i Wireline, logging og Archer Oiltools neste år, men vi ser ikke for oss at det vil være overtallighet her.

Når vi inngikk den siste arbeidstidsreduksjonsavtalen (17,3 avtalen) i boring følte vi oss ganske sikre på at oppstart ville bli tidlig 2018. Avtalen utløper 31. januar, noe som medfører en økning på 37 årsverk fra 1. januar. Hvordan dette skal håndteres, må det tas stilling til i nærmeste fremtid. Ut fra den informasjon vi har, ser vi ikke for oss at det vil bli en ny runde med oppsigelser, men at overtallighet i boring løses med permitteringer.

Permitteringer og ressurspool i boring.

Antall permitterte i plattformboring er nå redusert til 11. Permitteringer har sakte men sikkert blitt trukket tilbake, noe som også betyr at vi for tiden har tidenes største resurspool. Dette skyldes at Archer evner å selge inn ekstrapersonell, slik at mannskapsbehovet for tiden er langt større en det som ligger innenfor den enkelte kontrakt.