Industri Energi sine nettsider

Gratulere med overstått

Da var helgen her igjen, på grunn av både helligdag og inneklemt fredag og ikke minst nasjonaldagen så er det ikke veldig mye og melde om denne uken.

Men det har jevnt over vert litt bedre vær den siste tiden og i og med at det nå drar seg mot sommer og det blir litt varmere så har vi også blitt mer utsatt for tåke den siste tiden. Og det er det flere av dere som har blitt utsatt for.

Noen av dere har blitt sittende på land og vente i flere dager og vi har også hatt de som har måtte stå igjen offshore opp til flere skift og vi har i den forbindelse motatt en del henvendelser som går på rettigheter til kompensasjon for nettopp dette.

Vi har blant annet fått en del spørsmål angående ventetid, og hovedregelen er for ansatte i plattformboring som går på fast skift at man får ventetid fra det tidspunktet som var fastsatt for avreise. Dette gjelder også for de som er i ressurspoolen så lenge de andre kriteriene i ressurspool avtalen er oppfylt.

Når det gjelder overtid for de som er offshore så gis de overtid for den tid de arbeides etter at tidspunktet som er fastsatt for avreise er passert, det gjelder også individuelt avlønnede ihht pkt 4 i TA. Men det er noe annerledes for de som er i ressurspoolen da de får timer på årsverket når de arbeider, og ventetid når de ikke er på arbeid.

Tåke er alltid utfordrende for helikopter trafikken.

For de som sitter på land og ikke får reist ut så er det slik at de som møter frem på fremmøtestedet til avtalt tid opptjener lønn, helligdagsgodtgjørelse og friperiode som om de har vært i arbeid på fartøyet etter planen.

Dersom bedriften anmoder den ansatte om å utsette avreisen fra hjemstedet eller
fremskynde hjemreisen fra feltet, beholdes lønn, selv om dette resulterer i færre dager på sokkelen enn i henhold til oppsatt arbeidsplan

Ved ventetid på heliport på over 1 time ut over normal avgangstid (på grunn av forsinket helikopteravgang) kompenseres pr. time med timelønn regnet fra tidspunktet for planlagt helikopteravgang. Når ventetid på heliport foregår i det som skulle vært arbeidstid på sokkelen, og/eller når en blir sendt til hotell/hjem fra heliport, avbrytes ventetidsbetalingen fra tidspunkt for innsjekk hotell eller ankomst hjem

En kan lese mer om ventetid i tariffavtalen under punkt 3.3, Godtgjørelse i forbindelse med for meget tid ombord kan en lese om i pkt 5.3. Blir det også slik at en endrer skift fra dag til natt eller natt til dag så kan også det bli aktuelt med svingskift. En kan lese mer om svingskift fortolkningene HER.

Som nevnt forrige uke så blir det forhandlinger for flyterigg avtalen neste uke, i den forbindelse vil flere av oss på klubbkontoret være litt vanskeligere og få tak i fra mandag til onsdag, men det er bare og sende epost så vil vi svare så snart vi har anledning.

Ha en riktig god helg hilsen oss på klubbkontoret.