Industri Energi sine nettsider

Gratulere med dagen folkens

Vi håper at dere alle både offshore og onshore har hatt en flott 17 mai feiring med både pølser og is å det som skal til. Ettersom vi også feirer nasjonaldagen her inne på kontoret så blir ukens info relativt kort denne uken.

Som sikkert flere av dere har fått med dere så har det i løpet av uka vert lønnsforhandlinger på Oljeservice avtalen. Oppgjøret gir de som er ansatt på oljeservice avtalen en lønnsøkning på 19700 kr samt økning av natt tillegget med 3 kr og helligdag tillegget ble økt med 50kr. En kan lese mer om oppgjøret her.

I tillegg til det har vi også denne uken bistått enkelt medlemmer med deres saker og begynt planleggingen av det nest styremøtet som kommer nå i sommer etter lønnsoppgjøret. Vi holder også på å planlegger ett medlemsmøte for de land ansatte i Dusavik.

Mye den siste tiden har også gått med til forhandlinger med tilknytning til lokale særavtalen for wireline. Denne avtalen regulerer flere forskjellig tillegg til overenskomsten som feks sokkelkompensasjon og andre tillegg, men også offshore rotasjonsordningen for wireline personell.

Den lokale særavtalen ble sagt opp av bedriften i slutten av april i forbindelse med denne reforhandlingen. Og selv om at vi ifm oppsigelsen av denne særavtalen ble forsikret om at dette ikke kom som en konsekvens av at de foregående drøftelsene om en mulig midlertidig omlegging av rotasjon, ser vi nå i ettertid hvor mye tid som har gått med på nettopp dette punktet.

Hovedsaken er at bedriften vil fra sin side at rotasjons ordningen skal tas ut av lokal særavtale og endres, vi fra vår side har sagt og vist at vi villige til og drøfte en midlertidig endring. Men samtidig har vi vert klare på at vi står på at fremforhandlet rotasjon skal fortsatt stå nedfelt i særavtalen.

For ca en uke siden ble det sendt ut en mail til alle wireline ansatte fra ledelsen hvor bedriften beskriver situasjonen som har blitt drøftet den siste tiden. Bedriften sendte blant annet ut dette informasjonsskrivet da de var av den oppfatning at de ansatte hadde mottatt feilaktig informasjon den siste tiden.

Det har også blitt uttalt at vi er nødt og være med på denne omstillingen da bedriften ser det som den eneste veien utenom nedbemanning . Vi har også hørt at det har blitt hevdet at det bare er de (bedriften) som har kommet med noe konkret forslag til løsning for å unngå å redusere bemanning. Og at fagforeningen fremfor å finne løsninger heller vil gå for oppsigelse av personell.

Dette medfører ikke riktighet, og det er også grunnlaget for at vi kommer med denne informasjonen. Fagforeningen har fremlagt flere alternative forslag til løsning, men de har altså blitt avslått fra bedriftens side.. Klubben har også jevnlig vert i kontakt med de tillitsvalgte i avdelingen for å lytte til deres synspunkter i saken.

Vi beklager at vi ikke kan gå ytterligere i detalj om dette temaet, men så lenge drøftelsene er i gang så har vi ikke den muligheten, men vi vil informere mer om dette så snart vi har anledning til det.

Vi vil også benytte anledningen til å ønske alle sammen en fortsatt fin nasjonaldagsfeiring
Med vennlig hilsen klubbkontoret