Industri Energi sine nettsider

God Jul og Godt Nyttår

Nå som 2022 er historie vil vi benytte anledningen til og takke dere alle for året som har gått. Og vi håper dere alle hadde en fremdragende jul og nyttårsfeiring.

For oss på klubbkontoret har det også vert i feriemodus den siste tiden, vi har riktig nok tatt imot enkelt henvendelser og svart på enkle tariff relaterte spørsmål. Men det meste av saksbehandling for øvrig har vi utsatt i all hovedsak til januar.

Vi er nå i gang med og ta fatt på de henvendelsene og sakene som er blitt utsatt. Men det er dessverre noe virus og bakterier i omløp noe som flere i klubbledelsen har fått føle på kroppen den siste tiden så på grunn av dette så er vi ikke helt enda tilbake med full styrke, men vi har grunn til og tro at ila bare ett par dager så skal alle være oppe og gå igjen.

Det er flere ting på agendaen de kommende uken med både utvidet NR forums møte og utvidet styremøte i klubben for og nevne noe. Men dette og mer til vil vi komme mer tilbake til når tiden er inne.

Vi vil uansett nok en gang takke dere alle for året som har gått, og takke dere for forståelsen med at det tar litt lengre tid og få svar i forbindelse med ferieavviklingen. Og vi ser også frem til og ta fatt på det nye året med de utfordringer det måtte føre med seg.

Og på vegne av alle på klubbkontoret så håper vi at dere alle hadde en god jul også vil vi ønske dere alle ett riktig godt nyttår.