Industri Energi sine nettsider

Gjennomført medlemsmøte på video

Tirsdag denne uken hadde klubben sitt første videomøte med offshore-medlemmer i wireline. Møtet var todelt med en del for norsktalende personell og en del på engelsk. Vi opplevde god oppslutning og god møtekultur på hele møtet og det er tydelig at medlemmene her er engasjerte i klubbens arbeid.

Dette videomøtet var på mange måter også en test av teknologien og vi har fått demonstrert at det å gjennomføre møter på denne måten kan være en god måte å komme i tettere dialog med medlemmene på, og klubben vil jobbe videre med å planlegge møter også for andre medlemsgrupper.