Industri Energi sine nettsider

Fredagsinfo

God fredag igjen folkens, da var helga her igjen og tiden er på nytt inne for en kort oppdatering av hvilken aktivitet vi har bedrevet den siste tide

Nå som lønnsoppgjørene er omsider ferdige så er tiden inne for å starte opp med de ulike utvalgsarbeidene. Som vi skrev om i forrige artikkel så var de da møte i referansegruppa for pensjonsutvalget. Denne uka var det møte i utvalget for lønnsinnplassering som stod for tur.

Det var ett konstruktivt utvalgsmøte som ble gjennomført hvor vi gikk igjennom de ulike endringene som har skjedd de siste 23 årene. Vi kom med en rekke tilbakemeldinger som er basert på de innspillene vi har mottatt opp igjennom årene. Hva det endelige resultatet at utvalgsarbeidet til slutt blir vil naturlig nok vise seg. Men her er en kort oppsummering av noen av de elementene som vi tok opp at en bør gjøre noe med.

  • Fagbrev tillegg for ansatte som har relevante fagbrev, for de stillingskategoriene som ikke får ett matrise opprykk.
  • Avstanden mellom de ulike lønnsgruppene, mellom enkelte grupper er det mye mindre avstand mellom de ulike gruppen en det er i andre.
  • Sett på de ulike stillingene sin innplassering i matrisen og om hvor en bør vurdere og foreta endringer.
  • Sett inn på ulike stillingstitler som er benyttet som betyr det samme eller beskriver samme jobb og se på og lage en felles stillingstittel.
  • Gitt tilbakemelding med forslag om å endre på evt redusere unntakene for gruppen individuelt avlønnede i pkt 4 i tariffen.

Det har også denne uken vert møte i forbundsstyret som klubben har vert med og deltatt i, møtet skulle etter planen gjennomføres forrige uke. Men ble så flyttet til denne uka og var opprinnelig planlagt som ett fysisk møte i Oslo, men det ble i forkant endret til å bli gjennomført på teams. Det var flere ulike saker oppe til behandling, men i hovedsak ble det drøftet saker som skal opp til behandling av landsstyret om 2 uker.

Forrige uke gjennomførte vi også ett medlemsmøte på Teams for de individuelt avlønnede i plattformboring. Der temaet var årets lønnsoppgjør, enkelte steder var det flere som deltok på samme «møterom» så eksakt oppmøte har vi ikke tall på men det var omtrent 50 som deltok. Det kom en hel del konstruktive tilbakemeldinger og spørsmål i møtet, og vår oppfatning var at dette møtet var nyttig både for gruppen og oss.

Vi var også på møte med Alexander Olsson som er den nye EVP for plattformboring, eller Executive Vice Presiden for the Platform Operation Division som det heter på langt. Bedriften har informert litt om han på bedriftens Viva Engage side. Olsson har i mange år jobbet i Weatherford og han har også jobbet i ett selskap som Baker Hughes eide før han kom til oss.

Klubben vil også oppfordre ale til og gjennomføre årets RNNP-undersøkelse. Det er viktig for at tilsynsmyndighetene skal få et korrekt og oppdatert grunnlagsmateriale for å se utviklingen av sikkerheten og arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten.

Det har også vert flere møter med vernetjenesten i ulike avdelinger den siste tiden hvor vi har vert med og bistått med og få de lokale Arbeids Utvalgene opp og gå. Samt flere andre møter både med bedriften om diverse enkelt saker.

Vi håper dere alle har en riktig god helg, hilsen oss på klubbkontoret.