Industri Energi sine nettsider

Er du under 33 år? Vi starter opp ungdomsarbeid!

Bedriften er i vekst og det samme er vår klubb. Vi er faktisk verdens største lokale fagforening for boring på faste installasjoner. For oss er det da viktig å sørge for at de som er unge i bransjen også blir representert og får kjempe for det som er viktige saker for dem. Ungdommens stemme blir viktigere og viktigere i samfunnet.

Klubben har satt av penger i budsjettet til å starte opp ungdomsarbeidet i klubben og få etablert et eget ungdomsutvalg som engasjerer seg spesielt i saker som angår de unge. Vi søker derfor kandidater blant unge medlemmer som kan være med å hjelpe oss og planlegge en helt egen ungdomskonferanse til høsten.

Ungdomsutvalg

Vi ønsker å gi dere unge muligheten til å etablerer deres helt eget ungdomsutvalg, som vil ivareta de unge medlemmenes interesse opp i mot vårt styre og ellers innad i bransjen og fagbevegelsen.

Unge medlemmer er medlemmer i klubben under 33 år.

Utvalget skal velges av unge medlemmer og utforme sine egne vedtekter og handlingsplaner uten styring av hovedklubben. Får dere dette til vil deres leder få plass i klubbstyret med tale- og stemmerett og kan være med å påvirke klubbens arbeid.

I tillegg er det mange muligheter til å engasjerer seg i forbundets ungdomsarbeid samt å delta på kurs og samlinger i regi av forbundet.

Ungdomskonferanse

For å hjelpe de unge medlemmene i klubben på vei, vil vi i år sette opp en ungdomskonferanse parallelt med vår tillitsvalgtkonferanse, som vil foregå over et 2-døgns konferansecruise mellom Oslo og Kiel. Dette er selvsagt helt gratis å være med på, inkl. måltider.

Vårt ønske er at ungdomskonferansen er så interessant som mulig for våre unge medlemmer, slik at flest mulig ser nytten i være med. Derfor vil vi at de unge i størst mulig grad får være med å planlegge programmet slik at dette blir relevant for unge medlemmer. Her er mulighetene mange. Klubben har fra før tradisjon for å invitere mange prominente gjester og foredragsholdere på våre konferanser og dette kan også være aktuelt for ungdomskonferansen.

I tillegg til det faglige programmet er det også viktig å ha fokus på det sosiale.

Den eller de kandidatene som ønsker å være med på dette, vil bli invitert på klubbens styremøter frem til konferansen og et eget ungdomsutvalg er valgt. I tillegg kan det være aktuelt å besøke forbundet og andre klubber med ungdomsutvalg, sammen med noen av oss på kontoret, for å innhente tips og råd på veien mot konferansen.

Hvis du selv, eller om du vet om noen, ønsker mer informasjon om dette eller ønsker å melde din interesse så ønsker vi at du tar kontakt med oss på klubbkontoret.