Industri Energi sine nettsider

Equinor gjenopptar helikopterflyvningene på norsk sokke

Equinor har i samråd med Luftfartstilsynet besluttet å gjenoppta flyvningene med Sikorsky S-92 til installasjonene på norsk sokkel.

De store operatørene på norsk sokkel valgte etter den tragiske helikopterulykken onsdag kveld å ta et opphold i alle flyvinger til og fra installasjoner på sokkelen for å få nødvendig oversikt.

En beslutning om gjenopptagelse av flyvning er et arbeid koordinert mellom luftfartsmyndighetene, helikopteroperatørene, fagforeningene og operatørselskapene. Basert på dette arbeidet har nå alle selskapene, koordinert gjennom Offshore Norge.

Fagforeningene og Vernetjenesten i Equinor melder om at de er fornøyd med informasjonen de har mottatt underveis. Det var var riktig å innføre en pause i flygningene etter ulykken.

Men nå når myndigheter og andre fagmiljøet sier at det er trygt å starte opp med ordinær tilbringertjeneste, må vi ha stor tillit til dem, og de beslutningene som er tatt. 

Det er ingen indikasjoner på at helikoptersikkerheten på norsk sokkel er svekket, eller at det er noe som tilsier en svikt i teknisk eller operasjonell drift til tilbringertjenesten.

Det er politiet og Luftfartstilsynet som styrer hva av informasjon og evt årsaker som skal offentliggjøres. Vi må ha tillit til myndighetene og selskapene om innholdet i granskingen som de utfører.

Derfor har Equinor etter samråd med Luftfartstilsynet besluttet å gjenoppta flyvningene med Sikorsky S-92 til installasjonene på norsk sokkel.

Les mer her på Equinor sin hjemmeside

Ytterligere informasjon kan leses her:

Spørsmål og svar om helikopterulykken

Informasjon til de reisende

Artikkel om helikopterflyging på norsk sokkel