Industri Energi sine nettsider

Enighet på sokkelavtalene etter mekling på overtid

Etter å ha meklet ut over fristen kom partene Industri Energi og Norsk olje og gass til enighet om årets oppgjør for sokkelavtalene. Sokkelavtalene omfatter operatør-, bore- og forpleiningsansatte.
Archer er ikke del av disse avtalene, men oppgjøret på sokkelavtalene vil likevel bli viktig da det er naturlig at lønns- og arbeidsvilkår harmoniserer på sokkelen.