Industri Energi sine nettsider

Enighet med bedriften om diett ved kurs uten overnatting

Klubben og bedriften har kommet til enighet om at det skal betales diett for reiser som ikke medfører overnatting, når reisen ikke gjelder reise til utreisested. Det vil si at man vil kunne få dekket diett for deltakelse på kurs, møter ol. etter statens statser.

Partene var uenige

Saken gjelder ansatte i plattformboring da tariffavtalen disse går under ikke gir rett på diettpenger ved reiser til heliport uten overnatting, og det har vært uenighet om kravet til overnatting også er gjeldende for andre reiser.

Klubben tok opp saken vedr. diett for kurs uten overnatting etter henvendelse fra et medlem som ikke hadde fått godkjent diett på reiseregningen for deltakelse på kurs. Medlemmet hadde reist med fly fra hjemstedet til Bergen, med retur samme dag.

Bedriften mente først at medlemmet ikke hadde krav på diett da de mente Flyteriggavtalen kun ga rett på diett om man hadde overnatting. Klubben mente dette kun gjaldt for reiser til utreisestedet, altså heliport, og ikke ved reiser andre steder som ved kursdeltakelse ol.

Det ble skrevet en uenighetsprotokoll 20. februar 2018.

Nesten et år senere har partene likevel kommet til enighet om at klubbens påstand er den rette.

Det er beklagelig at slike saker av og til tar lang tid å få en avklaring på, men samtidig viser dette at det er verdt å ta opp saker, selv om man må vente. Medlemmet som meldte inn saken vil få etterbetalt diettpengene.

Statens reiseregulativ

For diett er det statens satser som gjelder. Disse satsene er som følger (kun innland):

For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer dekkes følgende:

 • Døgndiett for reiser over 12 timer, med overnatting: kr. 780,-
 • Dagdiett for reiser mellom 6 og 12 timer: kr. 307,-
 • Dagdiett for reiser over 12 timer, uten overnatting: kr. 570,

Reisetid som varer med enn 6 timer utover hele døgn, godtgjøres etter satsene for reise uten overnatting, fra 6-12 timer eller over 12 timer.

Dersom følgende måltider dekkes av andre enn arbeidstaker, trekkes det av diettsatsen følgende:

 • Frokost: 20 %
 • Lunch: 30 %
 • Middag: 50 %

Skatt på diettgodtgjørelse

Fra og med 2018 har diettgodtgjørelsen vært skattepliktig, da Skattedirektoratets trekkfrie satser er lavere enn satsene i statens reiseregulativ. De trekkfrie satsene er:

 • Døgndiett ved overnatting på hotell: kr. 578,-
 • Døgndiett ved annen overnatting uten kokemuligheter: kr. 161,-
 • Døgndiett ved annen overnatting med kokemuligheter: kr. 89,-
 • Dagdiett 6-12 timer: kr. 200,-
 • Dagdiett over 12 timer: kr. 400,-

Diettgodtgjørelse mottatt utover disse satsene blir rapportert inn som skattepliktig beløp.