Industri Energi sine nettsider

Enighet i meklingen på flyteriggområdet

Det ble på overtid i oppnådd enighet mellom fagforeningene og NR i meklingene på flyterigg avtalen, det blir dermed ingen streik i plattformboring.

Det en ble enige om er ett generelt tillegg på 2.7% dog minimum kr 24 500,- på lønnsmatrisen linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønntabell for lønnsgruppene A1 – E

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelt ebedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 2,7 prosent dog skal tillegget fordeles slik at hver individuelt avlønnet er sikret et lønnstillegg på minimum kroner 24 500,- pr år

Minstelønnsatsene for alle gruppene økes med 24 500,- pr år inklusiv feriepenger tilsvarende kr 2042,- pr mnd (normal månedslønn) og kr 1823 pr mnd (justert månedslønn)

Nattillegget i overenskomstens pkt 7 økes med kr 3.50 fra 86.50 til kr 90

Helligdagsgodgjørelsen i overenskomstens punkt 12 økes med kr 60,- fra 2050,- til kr 2110,- pr dag.

En kan lese mer om meklingen : HER