Industri Energi sine nettsider

Enighet i mekling, ingen streik på flyteriggene

Industri Energi kom onsdag kveld til enighet i meklingen med Norges Rederiforbund. Dermed blir det ikke streik på sokkelen.

Industri Energi og Norges Rederiforbund kom klokken 2100 til enighet i meklingen som har foregått ved Riksmeklerens kontor i Oslo siden onsdag morgen.

Resultatet innebærer et generelt tillegg på 6,5 prosent. For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 6,5 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum 5,2 prosent.

Minstelønnssatser for alle grupper økes med 6,5 prosent, inkludert feriepenger

I tillegg blir nattillegget økt med 5,50 kroner til 102,50 kroner per time. Mens helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kroner til 2275 kroner per dø.gn

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2023. Du kan lese mer om meklingen HER