Industri Energi sine nettsider

Enighet i forhandlingene om flyteriggavtalen

Industri Energi kom natt til fredag i havn med lønnsforhandlingene med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen. – Vi har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet en solid lønnsøkning og økt kjøpekraft, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Til våre ansatte på flyteriggavtalen, gis et generelt tillegg på 20.000 kroner per år som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppe A1-E.

For gruppen individuelt avlønnede gis et generelt lønnstillegg på 2,8 prosent i gjennomsnitt, minimum kroner 20.000 per år, inkludert feriepenger.

Minstelønnssatsene økes med 20.000 kroner inkludert feriepenger.

Økt nattillegg og forlengelse av gjeninntakelsesrett

Nattillegget økes med 4 kroner, mens helligdagstillegget økes med 75 kroner til 1975 kroner.

I forbindelse med årets oppgjør har Industri Energi også lykkes med å sikre gjeninntakelsesrett på 2 år i denne tariffperioden. Og plattformsjef med ti års ansiennitet får 6 måneders oppsigelsestid.

Dagens forsikringsdekning for tap av legegodkjennelse under Trygghetsforsikringen (loss of lisence) i overenskomsten økes med 2G til 10G.

Partene er også enig om å forlenge overgangsordningen for Avtalefestet pensjon (AFP) +1G med to år, noe som vil sikre pensjonen for medlemmene, i påvente av statens utsatte behandling av pensjonstrygd for sjømenn.

Må være en attraktiv bransje

Partene er enige om at denne bransjen må være attraktiv og at det også må gjenspeiles i arbeidet med å utvikle overenskomsten for flyttbare innretninger.

I tariffperioden 2018-2020 vil partene derfor samarbeide om utvikling av sokkelavtalene i et felles utvalgsarbeid. Partene vil blant se på muligheter og konsekvenser av nye samarbeids- og driftsformer, digital teknologi og behov for endringer. Utvalgsarbeidet vil bli satt i gang i august, og skal avsluttes innen utgangen av mars 2019.

Flyteriggavtalen omfatter mer enn 4000 Industri Energi-medlemmer.

Forhandlingslederne Frode Alfheim (th) i Industri Energi og Jakob Korsgaard i Norges Rederiforbund(tv) signerte den nye overenskomsten klokken 0130 natt til fredag. Foto: Atle Espen Helgesen