Industri Energi sine nettsider

Engineeringansatte tilbake på offshoreavtale

For en tid tilbake ble ansatte i Engineering overført til landavtale da arbeidet skulle være en kombinasjon av landarbeid og offshorearbeid. I ettertid har det derimot vist seg at arbeidet i all hovedsak har vært offshore og klubben har derfor ansett det som nødvendig å tilbakeføre disse på offshoreavtale.

Nå har bedriften og klubben blitt enig om at overføringen vil finne sted 1. januar 2018. Den nye avtalen vil i all hovedsak være lik den avtalen som var gjeldene før de ble overført til land.

De som er ansatt i prosjektstilling i engineering vil også få de samme betingelsene som de fast ansatte i avdelingen.