Industri Energi sine nettsider

En styrt avvikling av den norske petroleumsvirksomhet er uansvarlig

Årsmøtet til Industri Energi Archer har vedtatt å komme med en uttalelse rettet mot politikere som tar til orde for å bygge ned den norske olje- og gassvirksomheten. Skal vi fortsette å sikre inntekter, verdiskaping og sysselsetting i Norge og fortsette å bidra til en renere global energimiks, må vi fortsette å gi næringen langsiktige og forutsigbare rammevilkår.

Uttalelse fra årsmøtet

Industri Energi Archer ser det nødvendig å komme med en uttalelse, da man hører politikere ta til orde for en styrt avvikling av norsk olje- og gassproduksjon.

Norsk olje- og gassproduksjon er den reneste og sikreste i verden. Olje og gass står i dag for omtrent 54 % av verdens energibehov, etterfulgt av kull 28 %.

Storbritannia har hatt sin første dag uten kullkraft. Tyskland har forpliktet seg til å utfase sine kullkraftverk innen 2038. Norges forpliktelser til leveranse av gass bidrar til å gjøre det mulig for andre land å nå klimamålene i Parisavtalen. FNs klimapanel slår også fast at norsk olje- og gassvirksomhet er en del av løsningen for å nå de samme målene.

Svekkede rammevilkår for næringen vil ramme hardt

En styrt avvikling vil ramme ca. 300 000 arbeidsplasser som direkte, eller indirekte har tilknytning til olje- og gassnæringen. Det vil ramme næringer over hele landet og vil få dramatiske økonomiske konsekvenser. Norsk olje- og gass vil bidra med 286 mrd. kroner til staten i 2019. I tillegg til dette kommer skatter og avgifter fra selskaper og arbeidstakere.

Skal man for fremtiden sikre Norge i et klima- og velferdsperspektiv, må vi legge til rette for langsiktige og forutsigbare rammevilkår for næringen. Nye lønnsomme funn, i tillegg til eksisterende produksjon må fortsette å sikre inntekter, verdiskaping og sysselsetting i Norge samt fortsette å bidra til en renere global energimiks.

Olje- og gassnæringen må forbli attraktiv for kommende generasjoner for å sikre kvalifisert og kompetent arbeidskraft for fremtiden.

Det betyr at man må opprettholde leterefusjonsordningen, la norsk olje- og gassvirksomhet få leve uten vedtatt sluttdato og konsekvensutrede nye leteområder.