Industri Energi sine nettsider

Einar Åge Vae er ny klubbleder

Det ble avholdt valg på årsmøtets siste dag, 8.3.17 hvor Einar Åge ble vagt til å tre inn som klubbens leder. Ut av styreledelsen trer 2 veteraner som har sittet i styreledelsen siden oppstarten av klubben høsten 2007, Oddvin Andreassen og Per Ove Vatnaland.

Ny leder

Einar Åge Vae overtar stafettpinnen etter tidligere leder Oddvin Andreassen. Einar Åge har sittet i klubbstyret i 4 år, først som styremedlem og deretter som klubbens sekretær.

Øvrige endringer

Kjersti Sæbbø overtar vervet som klubbens kasserer etter at Per Ove Vatnaland går av med pensjon. Kjersti har sittet i styret som 3. nestleder siden 2017 og vil fortsatt inneha nestledervervet.

I fortsatt fravær av valgt ungdomsrepresentant stilles plassen i styret til disposisjon til styremedlem valgt på årsmøtet. Ronny Morgan Yri og Johnny Olsen tiltrer styret etter å ha sittet som vara, i tillegg til Egill Jahnsen.

Avdelingsstyret 2018

Vi tar forbehold om at valgprotokollen fortsatt er til gjennomlesning og godkjenning av årsmøtets oppnevnte vitner.

Tusen takk for innsatsen!

Klubben takker Oddvin Andreassen for sin lange tjeneste og den formidable innsatsen han har gjort for klubben, gjennom alle år klubben har eksistert. Oddvin vil nå returnere til stillingen offshore og vi ønsker han lykke til videre!

Klubben takker også Per Ove Vatnaland for sin innsats som klubbens kasserer de samme årene. Per Ove har alltid stilt opp for klubben og deltatt på mange av klubbens og forbundets arrangementer. Per Ove har nå gått av med pensjon og vi takker derfor for samarbeidet og ønsker han lykke til i tilværelsen som pensjonist.