Industri Energi sine nettsider

Brudd i oljeserviceforhandlingene

12. mai ble det erklært brudd i forhandlingene på oljeserviceavtalen. Oljeserviceavtalen er en tariffavtale inngått mellom forbundet Industri Energi og bransjeforeningen Norsk olje og gass. Bruddet i forhandlingene berører ikke Archer-ansatte direkte, men oppgjøret vil likevel få betydning for Offshoreserviceavtalen som alle offshoreansatte i wirelineavdelingen i Archer er omfattet av.

Avstanden for stor

Forhandlingene startet 11. mai i de nye lokalene til Norsk olje og gass, i Jåttåvågen. Industri Energis forventninger var å sikre medlemmene økt kjøpekraft i et godt og rettferdig oppgjør og at vi skal ha trygge og forutsigbare arbeidsplasser i bransjen.

Dagen etter ble det konstantert at avstanden mellom partenes forventninger til oppgjøret var for stor til å fortsette forhandlingene. Det ble derfor meldt brudd og partene skal dermed møte til mekling hos Riksmekleren senere i år.

Veien videre – mulighet for streik i oljeservice

Siden partene ikke kom til enighet meldes saken inn til Riksmekleren, som har i oppgave å mekle mellom partene i arbeidslivet i tvister som omhandler opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Oljeserviceavtalen er langt fra det eneste tariffområdet som har meldt brudd i år, så det kan være lang kø hos Riksmekleren. Partene har ikke fått dato for mekling enda, men det er høyst usikkert om dette vil finne sted før rettsferien, som varer fra 1. juli til 15. august.

Om partene ikke oppnår enighet gjennom mekling, vil det utløses streik i oljeservice. Oljeserviceavtalen omfatter om lag 5800 medlemmer av Industri Energi.

Ikke streik i Archer

Det er Industri Energi og bransjeforeningen Norsk olje og gass som er parter på Oljeserviceavtalen. Archer er medlem av en annen bransjeforening, Norges rederiforbund, og dermed ikke omfattet av Oljeserviceavtalen. Eventuell streik og/eller lockout på dette området vil dermed ikke berøre Industri Energi Archers medlemmer direkte.

Archer er omfattet av en annen tariffavtale mellom Industri Energi og Norges rederiforbund som kalles Offshoreserviceavtalen. Partene har i begge disse avtalene forpliktet seg til å ikke inngå avtaler innenfor de samme virkeområdene som fraviker hverandre i lønns- og arbeidsvilkår. Dette betyr at avtalene, selv om de har forskjellige parter, skal være innholdsmessig like.

Resultatet kan forplikte Archer

Oljeserviceavtalen omfatter både flere medlemmer og bedrifter, enn Offshoreserviceavtalen. Det er derfor naturlig at det forhandles på denne avtalen først. Resultatet av disse forhandlingene vil da være førende for oppgjøret på Offshoreserviceavtalen på grunn av likhetskravet. Offshoreserviceavtalen omfatter omtrent 200 av klubbens medlemmer.

Selv om vi ikke er direkte part på Oljeserviceavtalen, deltar vi sammen med forhandlingsutvalget på Oljeserviceavtalen som observatør. Dette betyr at vi har innflytelse på diskusjonene internt i Industri Energi og kan påvirke utfallet av forhandlingene. Vi tar derfor med oss de lokale innspillene inn til forhandlingsutvalget på lik linje som oljservice-klubbene, men uten stemme- og streikerett.

Ikke de første som bryter

Oljeserviceavtalen er den 4. sokkelavtalen til Industri Energi som går til brudd, etter at avtaleområdene til Operatøransatte, borebedrifter og forpleiningsbedrifter brøt forhandlingene tidligerer i mai. Det er meldt om mekling for disse tre avtalene med oppstart 10. juni.

Flyteriggavtalen neste ut

18. mai starter forhandlingene på Flyteriggavtalen mellom Industri Energi og Norges rederiforbund. Avtalen omfatter ca. 700 av klubbens medlemmer.