Industri Energi sine nettsider

Brudd i forhandlingene på flyteriggavtalen

Industri Energi har torsdag ettermiddag brutt forhandlingene med Norges Rederiforbund (NR) i lønnsoppgjøret for flyteriggansatte. – Partene sto for langt fra hverandre.

Forhandlingene går nå til mekling. Blir ikke partene enig i meklingen, kan det bli streik på sokkelen.

Du kan lese mer om bruddet i forhandlingene HER