Industri Energi sine nettsider

Bemanningssituasjonen i boring fremover

Klubben får en del henvendelser med spørsmål om det vil bli nye permitteringer fremover. Vi har i møte med bedriften drøftet permittering av tre materialmenn, men ser ikke på det nåværende tidspunkt at det vil bli behov for ytterlige permitteringer. Bedriften vil også sende ut informasjon vedrørende dette.

37 ekstra årsverk fra neste år

Fra årsskiftet utløper arbeidstidsreduksjonsavtalen (82,7/17.3) noe som vil medføre en økning på 37 årsverk. Vi håper og tror at dette likevel er håndterbart, uten en ny stillingsreduksjonsavtale og at vi skal unngå nye permitteringer.

Mulighet for fritur også neste år

Selv om det ikke blir en ny stillingsreduksjonsavtale vet vi at noen likevel ønsker å ta ut en fritur neste år også. Bedriften sier de vil forsøke å legge til rette for at dette kan innvilges i de fleste stillingsgrupper. Om man ønsker å søke om dette må man gjøre dette ved å sende en e-post til Gard innen 15. desember.

Stor forskjell på stillingsreduksjon og ulønnet permisjon

Dersom noen vurderer å ta ut en fritur neste år anbefaler klubben at den enkelte søker nå, enn at man venter og må søke om ulønnet permisjon. På mange måter stillingsreduksjon og ulønnet permisjon det samme, men man risikerer å miste flere rettigheter dersom man inngår avtale om ulønnet permisjon.

Dersom man har ulønnet permisjon for en offshoretur, vil permisjonstiden strekke seg over 6 uker. 2 uker på og 4 uker avspasering. Faren med ulønnet permisjon er at man kan miste retten til sykepenger. Har man hatt ulønnet permisjon utover 30 lønnsdager, bortfaller rettighetene til sykepenger fra arbeidsgiveren.

Konsekvensen kan derfor bli stor om man blir langtidssykemeldt. Har man en stillingsreduksjonsavtale, er man derimot sikret likt som om man var i 100 % stilling, da man er på lønn hele tiden og opprettholder rettighetene til sykepenger.