Industri Energi sine nettsider

Bemanningsanalyser for Statoil-plattformer

Siden starten av oktober har klubben forberedt seg til nye runder med bemanningsanalyser for plattformboring i forbindelse med at Statoil går ut med nye anbud. I prosessen videre vil mange av de ansatte ute på riggene bli intervjuet av en nøytral 3.part i for å kartlegge arbeidsforhold på riggene. Klubben har hatt mange møter i forhold til dette og nå denne uken har vi også vært i møte med bedriften for å komme i gang med det faktiske analysearbeidet. I denne sammenhengen kan det derfor også tenkes at klubben vil ta kontakt med noen av medlemmene for å kvalitetssikre at vi har god oversikt over de enkeltes arbeid- og ansvarsområder.

En anbudsprosess er strengt taushetsbelagt av konkurransehensyn, så det er begrenset hvor mye informasjon som vil komme ut i forbindelse med dette arbeidet.