Industri Energi sine nettsider

Bedre seint en aldri

Vi skulle egentlig ha lagt ut dette innlegget i begynnelsen av måneden. Men på grunn av en glipp så ble det ikke noe av dette beklager vi. De flotte å varme sommerdagene fortsetter noe som vi alle vet og sette pris på både on og offshore, det er bare og håpe at dette vedvarer utover resten av sommeren. Einar Åge var på kontoret første halvdel av denne uka og er nå samt neste uke på øvelse i Heimevernet. Christopher hadde seg en velfortjent ferie denne uken, og Bjørn har holdt fortet (klubbkontoret) her på hjemmebane.

Vi la ut en artikkel forrige uke om lønnsforhandlingene på NR området. Industri Energi ble enige med Norges Rederiforbund og skrev under på årets lønnsoppgjør. De andre fagforeningene på området var imidlertid ikke fullt så entusiastisk mtp årets oppgjør og dette er noe av det som har blitt sagt «mener de økonomiske rammene er for svake. Når det også knyttes usikkerhet til endring av AFP +1G ordning for nyansatte i bedriftene etter 1. juni 2018, velger vi å sende resultatet ut til uravstemning.»

Som tabellen under viser så var årets oppgjør godt innenfor rammen på 2,8%,  vi vil imidlertid understreke at denne tabellen er basert 3 parts utregninger og ikke offisielle tall da nye lønnsmatrise enda ikke er utarbeidet.

Om en ser bort fra økningen i nattillegget og helligdagstillegget så er lønnsøkningen over rammen for alle de ulike stillingen som er på tariff bare på kronetillegget. Dvs bortsett fra lønnsgruppe A6 og A1.6, som mangler henholdsvis 0,1