Industri Energi sine nettsider

Avstemning skiftordning på Valhall IP

Personlig undersøkelse

I dag går Archer-ansatte på Valhall IP første uken dagskift og andre uke nattskift. Et stort antall har tatt til orde før at de ønsker en omvendt ordning, altså første uken nattskift og andre uken dagskift.

Alle som går faste skift vil derfor nå motta en personlig lenke til undersøkelsen i sin friperiode, hvor de kan gå inn og avgi stemme.

Man kan ikke avgi stemme i oppholdsperioden, da egne ønsker bør være personlige, og påvirkes av andre i minst mulig grad.

Alle som går fast skift på Valhall IP vil løpende motta en lenke til undersøkelsen på sin Archermail. Crew A skal allerede ha mottatt undersøkelsen på e-post. Videre følger de øvrige crew, som vil motta undersøkelsen første mandag i sin neste friperiode.

Undersøkelsen kan ikke deles

Alle som mottar undersøkelsen, får en egen personlig lenke hvor det kun er mulig å avgi svar én gang. Det betyr at man ikke kan videresende e-posten til andre. Dersom noen ikke har mottatt lenken, må de ta kontakt med Industri Energi Archer slik at vi kan få sjekket opp.

Resultatet må vurderes

Det samlede resultatet av undersøkelsen vil etter avsluttet undersøkelse gjøres tilgjengelig. Klubbene og vernetjenesten vil vurdere resultatet opp mot flere kriterier for å hjelpe Archer-ansatte på Valhall IP med eventuell videre prosess.

Svar må være avgitt senest dagen før neste oppholdsperiode.