Industri Energi sine nettsider

Årsmøtet avholdt

Denne uken har vi avholdt både AU møte på mandag, og deretter styremøte og årsmøte i klubben. Årsmøtet ble gjennomført 19-21 mars med 53 tillitsvalgte til stede, i tillegg til gjester fra bedriften og Industri Energi & FLT.

Første dag møtte nestleder i Industri Energi & FLT Ommund Stokka, Ommund informerer om sammenslåingen mellom Industri Energi & Forbundet for Ledelse og Teknikk, og hva de to ulike forbundene gode på. Etter landsmøte i sommer skal et nytt navn på forbundet med nesten 80.000 medlemmer være klart.

Det ble også fortalt om at forbundet har i 2023 og 2024 vert igjennom den lengste streiken i Nordsjøens historie hvor det ble streiket for tariffavtale i selskapet SLB UK  som opererer på Ekofisk feltet. En kan lese mer om den saken her

Harald Hereid klubbleder i Odfjell forteller om strukturen i Odfjell, Odfjell er nå splittet i 2 selvstendige selskaper der flyterigger er en avdeling og plattformboring fra faste installasjoner er ett selskap. Slik som det var etter at Smedvig ble delt i Seadrill/Seawell tiden.

I sammen med Einar Åge informerer han om virksomhetsoverdragelsrutiner og hvordan dette har blitt gjort ved tidligere anledninger. Her blir det også tatt en gjennomgang om videreføring av Gave G. Harald Hereid var også ordstyrer gjennom hele årsmøte vårt.

Robert De Vires fra forbundet informerer om pensjonsutvalg 2.0 – for ansatte i plattformboring på faste installasjoner. Han fortalte også om arbeidet som er gjort i stillingsinnplasseringsutvalget, og litt om den kommende tariff forhandlingene. Og kom men en aldri så liten oppfordring om å få sendt inn tariffkravene før påske, det kan vi røpe at det har vi klart 🙂

Bedriften stilte med 2 representanter fra ledelsen til årsmøtet. Gard Lunde-Head of HR Operations & Union Relations NOR og David Bolger-HR Manager Buisness Support som møtte og orienterte om hvordan året som har gått har fortont seg, samt litt om bedriftens utsikter fremover. Og redegjorde litt for omstruktureringsprosessene som har foregått i organisasjonen. De svarte også på spørsmål fra de oppmøtte.

Det ble tradisjon tro valgt nytt styre i klubben, her ble det ikke de store utskiftningene. Jan Slokvik gikk ut av styret da han sluttet i bedriften tidligere i år. Og inn for han kom tidligere leder for ungdomsutvalget Robin Ellefsen. Jørgen Søraas tok over som ny leder i ungdomsutvalget, og det vil bli foretatt suppleringsvalg til utvalget på ungdomskonferansen til høsten.

Henrik Fjellsbø fra Lo`s helikopterutvalg forteller om de 2 nyinnkjøpte helikoptertypene som skal inn på norsk sokkel, Leonardo 189 er ferdig sertifisert og kommer i 2026 og Bell 525, som de holder på å sertifisere, planen er at disse skal i operasjon 2026/27.

Det ble også redegjort for delemangelen til S92 og forlengelse av levetiden på enkelte deler. Her presiserer Henrik at dette ikke har noen sammenheng.

Vi fikk også en gjennomgang om den tragiske helikopterulykken vest av Bergen 28 februar i år, her må vi ha tillit til havarikommisjonens arbeid og ikke spekulere for mye i hva som er årsaken til ulykken før de har fått ferdigstilt sitt arbeid.

Det er ingen indikasjoner per nå som tilsier at det skal ha vert noen tekniske feil med det aktuelle helikopteret som førte til ulykken, forteller Henrik.

Klubben med Christopher i spissen har utarbeidet et omfattende handlingsprogram som ble lagt frem for årsmøte, alle deltakerne sto fritt til å komme med innspill, og endringsforslag til handlingsprogrammet. Resultatet ble gjennomgått og vedtatt med noen endringer av årsmøtet. Handlingsprogrammet i sin helhet vil bli publisert på hjemmesidene så rask som det lar seg gjøre.

Christopher presenterte handlingsprogrammet til klubben

Ronny Morgan Yri som er kasserer presenterte fagforeningens regnskap for 2023, tilhørende bilag ble gjennomgått og kontrollert av 2 revisorer, det ble ikke funnet noen uoverensstemmelser.  Og regnskapet ble godkjent av årsmøte.

Etter årsmøtet gikk veien rett videre inn til forbundet og tariffkonferansen for OBF, resten av torsdagen gikk med til dette. Og i tillegg til Au møte Styremøte Årsmøte og Tariff konferanse, så har klubben også denne uken hatt møter med de ansatte i Engineering ifm vertikal oppkjøpet og spørsmålene rundt dette.

Nå er det planen at det blir en liten påske ferie for oss her inne på klubbkontoret den kommende uken, før tariff forhandlingene kommer skikkelig i gang nå i april. Vi vil i den forbindelse gjøre dere oppmerksomme på at det kan ta noe lengre tid og få besvart eventuelle henvendelser.