Industri Energi sine nettsider

Årsmøte Industri Energi Archer

Årsmøtet avholdet på Quality Airport Hotel Stavanger, 19.-21. mars. Påmelding er sendt til alle tillitsvalgte i avdeling 391.

Påmelding sendt ut

Påmeldingsskjema er sendt ut på mail til alle registrerte tillitsvalgte. Dersom du ikke har mottatt denne e-posten kan du kontakte klubbkontoret slik at vi kan få rettet eventuelle feil

Husk å bestill reise i god tid. Tillitsvalgte har rett på fri uten tap av inntekt for å delta på årsmøtet.

Årsmøtesaker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes på e-post til ie@archerwell.com